Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Horten kommune

Miljøterapeut

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi ønsker oss en miljøterapeut med hjerte for ungdommer som trenger et helhetlig tilbud med tett oppfølging i sin skolehverdag.

Orerønningen er en ungdomsskole med ca. 45 ansatte og 260 elever  - hvorav noen av elevene har behov for et helhetlig spesialpedagogisk tilbud. 
Stillingen vi nå har ledig vil bestå av oppfølging av, og tilrettelegging for, elever i denne gruppa.
Vi ser skolen som en helhet og ønsker deg som vil bidra til en inkluderende skolehverdag for våre elever. 

 

Arbeidsoppgaver:

Oppfølging av og tilrettelegging for elever med ulike former for fysiske og psykiske utviklingshemminger.
Opplæring av elevene i kommunikasjon, selvstendighet, egenomsorg og sosiale ferdigheter.
Være primærkontakt og utføre primæroppgaver for en eller flere elever, samt veiledningsansvar for andre som også jobber med eleven.
Ha tett kontakt med elevens foresatte og sikre et godt samarbeid.
Samarbeid med kollegaer, interne og eksterne samarbeidspartnere.
Sette deg inn i og oppdatere deg på faget.
Medansvar for å sikre kvalitet på tjenestene vi tilbyr. 
Kontinuerlig holde deg oppdatert ved bruk av e-post og Teams.

Kvalifikasjoner:

Krav: 
3-årig relevant høyskoleutdanning.
Kompetanse på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og/eller aktuelle kommunikasjonsteknologi.                                                                                              Erfaring fra  arbeid med mennesker med en funksjonsnedsettelse.                                                                                                                                                                                  Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig. (bestått norsk språktest nivå B1).                                                                                                                                                      Gyldig politiattest må leveres før tiltredelse.

Ønsker:
Relevant erfaring fra arbeid med barn og ungdom.                                                                                                                                                                                         Kompetanse på autismespekterforstyrrelser.                                                                                                                                                                                                        Kunnskap om aktuelle lovverk, særlig kap. 9 i Helse og sosialloven.
Kompetanse på og interesse for tverrfaglig samarbeid med ulike instanser og ulike nivå, hjem, avlastning, PPT m.fl.                                                                                Erfaring med utfordrende adferd.

Personlige egenskaper:

Du må ha lett for å kommunisere med andre, både elever og kollegaer.
Omsorg og engasjement  med et spesielt hjerte for ungdom.
Vær trygg på deg selv og ditt fag.
Kunne takle akutte og utfordrende situasjoner.
Være initiativrik og opptatt av å aktivisere elevene.
Være en positiv lagspiller og bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.                                                                                                                                                                          Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

Et arbeidsmiljø med fokus på åpenhet, samarbeid og struktur
Faglige utfordringer med egne ansvarsområder
IA bedrift
Bedriftshelsetjeneste
Fri bruk av Horten svømmehall
Rabatt på treningssenter
Gode forsikrings og pensjonsordninger
Lønn ihht. Hovedtariffavtale og ansiennitet