• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1112, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4717372
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Miljøterapeut

Offentlig forvaltning

Velkommen som søker til Tilrettelagte tjenester og psykisk helse i Bydel Nordstrand.
Avdeling for Tilrettelagte tjenester og psykisk helse har totalt 17 bofellesskap, ambulerende miljøtjeneste  og ett dag- og aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming, samt en transporttjeneste. De ulike boenhetene er delt inn i seksjoner. Avdelingen består av 7 seksjoner. 
Som ansatt i Tilrettelagte tjenester og psykisk helse blir en du del av et aktivt fagmiljø hvor det legges vekt på å være faglig oppdatert og i utvikling. Du får dyktige og inspirerende kollegaer og ledere som alle er med på å gi brukerne gode tjenester. Vi har faglige og sosiale sammenkomster på tvers av tjenestesteder, slik at du får et stort og ikke minst hyggelig nettverk. Blant annet tilbyr vi Faglig Forum for vernepleiere og andre miljøterapeuter med bachelor.
Peder Holters vei  gir tjenester til 10 beboere med varierende bistandsbehov, Boligen er tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, pedagoger, helsefagarbeidere og ufaglærte.

Marmorberget bofellesskap er ett nyopprettet bofellesskap som har 3 vernepleier-/ miljøterapeutstillinger med bachelorkrav og 2 helsefagarbeiderstillinger i 50 %, utover dette er det deltidsansatte miljøarbeidere i helg stillinger. I seksjonen av vernepleierkonsulent, teamledere og en seksjonsleder.
Marmorveien bofelleskap er lagt  til seksjon Ljan.

Som vernepleier/miljøterapeut vil du være med på oppstart av bofelleskapet.

Du vil arbeide i team med vernepleierkonsulent, andre vernepleiere og
andre med bachelor i helse-, sosial og pedagogiske fag. Du vil i samarbeid med disse ha ansvar for det
faglige tjenestetilbudet til beboerne. Du vil være en ressursperson i det miljøterapeutiske arbeidet, i
veiledning og oppfølging av kollegaer, samt oppfølging og saksbehandling av vedtak etter Hol kap. 9. Det kan bli tillagt tjenesteansvarlig jmf. behovsstyrt bemanning (BOB).
Stillingen er i turnus, med  arbeid hver 4. helg.

I seksjon Ljan har vi et høyt faglig fokus og tilstreber
høyt faglig nivå i tjenestene vi yter. arbeide i team med vernepleierkonsulent, andre vernepleiere og
andre med bachelor i helse-, sosial og pedagogiske fag.


I seksjon Ljan har vi et høyt faglig fokus og tilstreber
høyt faglig nivå i tjenestene vi yter.

Arbeidsoppgaver:

Delta i direkte miljøarbeid
Delta i fagutviklingsarbeid
Generell legemiddelhåndtering og opplæring til personalet
Yte tjenester etter gjeldende vedtak.
Stillingen innebærer selvstendig faglig ansvar for beboere. Dette inkluderer blant annet medisinsk
oppfølging, utarbeidelse og oppfølging av vedtak etter Hol kap. 9 og fagadministrativt system (FAS), samt
mer spesifikke tiltak som for eksempel dagsplansystemer
Faglig ansvar innebærer også rollen som tjenesteansvarlig knyttet til behovsstyrt bemanning (BOB) og
koordinator for ansvarsgruppe
Ansvar for å lede og veilede i tema rundt beboere
Gi veiledning til og opplæring av kollegaer
Samarbeid med pårørende, verge og spesialisthelsetjenesten, samt øvrige instanser.
Ansvar for måloppnåelse og resultater i samarbeid med vernepleierkonsulent, teamleder og seksjonsleder
Oppgaver delegert fra lede

Kvalifikasjoner:

Bachelor innen helse- og sosialfag/ autorisert vernepleier/sykepleier 
Vi krever erfaring fra arbeid med med mennesker med utviklingshemning
Vi krever kunnskap om målrettet miljøarbeid (atferdsanalyse), gjerne med veiledningserfaring
Vi krever god kunnskap om og erfaring fra arbeid med Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester,
kap. 9
Gode datakunnskaper
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Førerkort klasse B
Vi krever fremleggelse av gyldig politiattest for å kunne tiltre stillingen 
Det forventes at følgende e-læringskurs er gjennomført ved ansettelse:
Arbeid i andres hjem: http://kurs.helsekompetanse.no/andres-hjem
Utfordrende atferd: http://kurs.helsekompetanse.no/utfordrende

Personlige egenskaper:

Du må være tydelig, målrettet og handlingsdyktig
Du må være selvstendig og resultatorientert
Du må kunne ta initiativ til utviklingsarbeid
Du må være faglig sterk og ha gode samarbeidsevner
Du må kunne arbeide selvstendig og ta avgjørelser innenfor gitte rammer
Du må være en positiv kultur- og holdning

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø med rom for veiledning og utvikling
Dyktige kollegaer med høyt faglig fokus
Organisering etter BOB
Et tverrfaglig team med ukentlig møtevirksomhet
Gunstig turnus med arbeid hver 6. helg
Et seksjonslederteam som bidrar til å løfte kvaliteten på tjenestetilbudet
Gode lønnsbetingelser
Deltagelse i Faglig Forum
Interne og eksterne kurs- og opplæringstilbud
Utviklende og spennende arbeidsoppgaver
Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid
Umiddelbar nærhet til kollektivtransport
Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
Personalhytter på Beitostølen
Lønnsramme 1812, Lønnstrinn 30-42 kr: 502 400,- 612 600  

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1112, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4717372
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune