• Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  20.08.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Miljøterapeut
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6800, FØRDE
  SUNNFJORD
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4705512
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune
Ledig stilling

Sunnfjord kommune

Miljøterapeut

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skei Bu- og miljøteneste yt døgnkontinuerlege tenester til personar med psykisk utviklingshemming som treng langvarige og koordinerte tenester. Dette inneber støtte og opplæring knytt til dagleglivet sine funksjonar som ernæring, hygiene, reinhald, innkjøp, arbeid, fritid og sosiale ferdigheiter. Støtta inneber også hjelp til å meistre somatiske og psykiske vanskar. 
Vi vil at våre tenester skal  gje brukarane gode opplevingar, meiningsfulle aktivitetar og trygge dagar. Vi ser etter deg som vil vere med på dette. 

Vi har ledig følgande stilling:
 • 100 % fast stilling som miljøterapeut
Arbeidsoppgåver:
 • faglege og målretta miljøterapeutiske tenester til brukargruppa
 • sikre legemiddelhandtering og dokumentasjon
 • sikre at gjeldande lovverk og vedtak vert følgde
 • primærkontaktansvar og kartleggingsarbeid
 • samarbeide med andre fagrupper og pårørande
 • vere pådrivar til fagleg utvikling og rettleie medarbeidarar og studentar
Kvalifikasjonar:
 • helse-og sosialfagleg høgskuleutdanning
 • norsk autorisasjon
 • kommuniserar godt på norsk, både muntleg og skrifleg
 • gode IKT kunnskapar
 • godkjent politiattest før oppstart
 • førarkort for personbil
 • personlege eigenskapar vektleggast høgt
 Vi søker deg som:
 • er ein god lagspelar og bidreg til eit  godt arbeidsmiljø
 • kan handtere utfordrande åtferd og uforutsette situasjonar
 • har gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • har evne til å arbeide i team, like godt som sjølvstendig
 • er fleksibel, stabil og har evne til endring
 • er fagleg oppdatert og engasjert
 • har evne til å reflektere og stimulere til god etisk praksis
 • likar ulike aktivitetar og har god fysisk helse
 • har erfaring innan målgruppa, men ikkje eit krav
Vi kan tilby deg:
 • engasjerte kollegaer
 • inkluderande arbeidsmiljø
 • spennande og faglege utfordringar
 • god opplæring
 • kompetansetillegg for relevant vidareutdanning
 • løns-og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lover, reglar og tariffavtaler
 • stilling i to-eller tredelt turnus med arbeid kvar 3.helg, om ynskjeleg kan det være aktuelt med langvaktsturnus med arbeid kvar 4.helg

Du må søke elektronisk.

Velkommen som søkar !

 

 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  20.08.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Miljøterapeut
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6800, FØRDE
  SUNNFJORD
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4705512
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune