• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  29.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0958, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4670064
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Miljøterapeut       

Offentlig forvaltning

Forebyggende enhetens ansvarsområde omhandler å legge til rette for et godt, trygt og inkluderende oppvekstmiljø for alle. Dette krever helhetlig tidlig innsats og samordne innsatsen på tvers av fagområder. Gode fellesskapsløsninger er et godt utgangspunkt for et inkluderende oppvekstmiljø. Målet til tjenesten er å jobbe med selektiv forebygging rettet mot grupper med kjent og/eller forhøyet risiko for å utvikle problemer. Tiltakene som blir igangsatt skal motvirke videre negativ utvikling. Videre skal tjenesten jobbe med indisert forebygging der tiltakene som  blir igangsatt er rettet mot barn og unge med høy risiko eller klare tegn på problemer. Det skal arbeides målrettet med tidlig intervensjon og dreie ressursinnsatsen fra ressursbruk på relasjonstiltak til forebyggende tiltak og tidlig innsats. Seksjonen har overblikk over barns- og ungdomsmiljøet i bydelen og evner å jobbe strategisk, men også ad hoc i situasjoner som krever dette. 

 

Forebyggede enhet søker etter en miljøterapeut til et 1 års vikariat.

Stillingen krever noe kveldsarbeid/helgearbeid, og høy grad av fleksibilitet kreves.
For stillingen kreves fremleggelse av politiattest etter gjeldende regler.Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeutisk arbeid rettet mot barn/ungdom og deres familier
 • Veiledning til barn, unge og deres familier
 • Drive evidensbasert gruppevirksomhet som gir et helhetlig tilbud til barn/ungdom og foreldre
 • Systematisk oppsøkende sosialt arbeid
 • Samarbeid med instanser rundt familien
 • Tverrfaglig- og etatlig, systemisk tilnærming som krever tett samarbeid med relevante samarbeidspartnere, skoler, fritidssektor, ideelle organisasjoner og lokale foreninger.
 • Forplikte seg til å følge det til en hver tid gjeldende mandat, planer og rutiner på tjenestestedet
 • Dokumentasjon etter gjeldende rutiner, lover og forskrifter
 • Videreutvikling av seksjonens tilbud
 • Delta i oppgaveutførelse tilvist av avdelingsleder ved Forebyggende enhet

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig utdanning som pedagog, barnevernspedagog, sosionom eller annen relevant utdanning
 • God kunnskap om arbeid med barn, ungdom og deres familier
 • Erfaring fra miljøterapeutisk arbeid
 • Erfaring med nettverksbygging
 • Erfaring fra arbeid med målgruppen, det være seg ungdomsgjenger, erfaring fra mekling- og konflikthåndtering, skole eller sosialt oppsøkende arbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsegenskaper
 • Ønskelig med kompetanse på ICDP eller andre evidensbaserte tiltak
 • Sterkt ønske om kjennskap eller arbeidserfaring fra bydelen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode datakunnskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse


Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God relasjonskompetanse
 • God til å reflektere over egen praksis i møte med barn, unge og deres familier
 • Det forventes at du har evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Ansvarsbevisst, fleksibel og initiativrik
 • Systematisk og strukturert
 • Kunne takle uforutsette hendelser på en god måte
 • Omstillingsevne
 • Det legges vekt på personlig egnethet, samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen forøvrig

Vi tilbyr:

En spennende seksjon, med et stort fokus på målgruppen
Samarbeid med dyktige kollegaer
Faglig fokus med vekt på utvikling av kompetanse og nytenkning
God forsikrings- og pensjonsordning
Lønnsplassering: lønnstrinn 31-43 ( 490 100-601 700 kr pr år) etter Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet.

 


 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  29.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0958, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4670064
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune