Miljøterapeut

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vikariat ved skolens STO avdeling. 

Arbeidsoppgaver:

Strukturert og målrettet opplæring rundt enkeltelever
Deltakelse i pedagogisk teamarbeid

Kvalifikasjoner:

Det er ønskelig med 3-årig høyskoleutdanning innenfor helse/sosial/pedagogikk, gjerne med videreutdanning innenfor psykisk helse/spesialpedagogikk

Kjennskap til eller erfaring med:

-Utfordrende adferd/sosioemosjonelle vansker
-Alternativ supplerende kommunikasjon
-Opplæring av elever med autismespekterforstyrrelser
-Opplæring av elever med utviklingshemming

-IOP arbeid

Personlige egenskaper:

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Fleksibel og løsningsorientert
Skape gode relasjoner til elever og samarbeidspartnere
Selvstendig og ansvarsfull
Evne og vilje til teamarbeid
Evne til å takle stress og hektiske situasjoner
Kunne arbeids strukturert, systematisk og målrettet
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regelverk
Godt psykososialt og faglig arbeidsmiljø