Miljøterapeut

Stavanger Kommune

Fra 1. januar 2017 ble botilbudet for mennesker med utviklingshemming organisert i to virksomheter: Bo og Aktivitet Nord og Bo og Aktivitet Sør. Kyrkjehaugen Bofellesskap er del av Bo og Aktivitet Sør som omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug, og det er til sammen 15 avdelinger i virksomheten.

Kyrkjehaugen Bofellesskap ligger på Gausel, og er et heldøgnstilbud til 4 voksne beboere med varierende grad av funksjonsnedsettelser som psykisk utviklingshemming, autisme, lupus, epilepsi og annet.
Boligen ligger i nærheten av Riksvei 44, noe som innebærer gode bussforbindelser. I forhold til tog forbindelse så ligger Jåttåvågen holdeplass bare noen minutter gangavstand fra Kyrkjehaugen Bofellesskap.

Vi har nå to ledige stillinger som miljøterapeuter ved Kyrkjehaugen Bofellesskap.
Den ene stillingen er en fast 100 %. Den andre stillingen er vikariat på 90%. Vikariatet varer i utgangspunktet til mai, men det er sannsynlig at dette blir til august.
Begge stillingene innebærer turnusarbeid dag og aften, samt helg med arbeid hver 4. helg. Stillingene har langvakter i helgene på 12,5 time lørdag og søndag.
Vi har behov for en medarbeider som har det lille ekstra å gi til våre beboere. Vi ønsker deg som ser muligheter i stedet for problemer, som liker å være aktiv og er flink til å motivere og inspirere til en aktiv hverdag.

Som medarbeider ved Kyrkjehaugen bofellesskap får du bidra til at beboerne, så langt som mulig, kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse med størst mulig grad av selvbestemmelse.

Arbeidsoppgaver:

Som miljøterapeut hos oss vil du ha ansvar for:

 • det faglige arbeidet i bofelleskapet i tett samarbeid med avdelingsleder, miljøterapeuter og den enkelte primærkontakt.   
 • å bidra til at alle beboerne får tilpasset hjelp, og oppfølging gjennom tiltaksplaner i journalsystemet CosDoc.
 • å observere og dokumentere helsetilstand til beboerne.
 • å evaluere og oppfølging av dokumentasjon. 
 • primær-/sekundærkontakt rolle.
 • faglig veiledning av personalgruppa i Kyrkjehaugen i samarbeid med avdelingsleder.
 • å ha tett samarbeid med beboere, pårørende, verger, fastleger, spesialisthelsetjenesten, bydekkende veiledningsteam m.m.
 • veiledning av studenter, og utarbeide og koordinere gode fagsystemer.
 • deltakelse i møtevirksomhet, tverrfaglig samarbeid og i fagnettverk.
 • andre oppgaver som blir delegert fra avdelingsleder. 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent bachelor utdanning innen helse og sosialfag.
 • Erfaring fra arbeid med brukergruppen, målrettet miljøarbeid og utfordrende atferd.
 • Det er en fordel om du har erfaring med kapittel 9 vedtak etter HOTL.
 • God kjennskap til PAS og anvendt atferdsanalyse.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Kun søknader med vedlagt dokumentasjon vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
 • Du må fremlegge gyldig politiattest før oppstart.

Personlige egenskaper:

 • Du har en positiv innstilling og har god evne til å motivere og inspirere dine kolleger, du får frem det beste i folk.
 • Du har gode samarbeidsevner, og liker å jobbe i team.
 • Du har gode kommunikasjonsevner og er god på å bygge relasjoner.
 • Du er trygg på deg selv i rollen din, ansvarsfull og tålmodig.
 • Du er en god rollemodell når det gjelder faglig og etisk refleksjon.
 • Du har høy arbeidsmoral og er genuint interessert i brukergruppen.
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og lede faget.
 • Du har pågangsmot og er lærevillig.
 • Du er strukturert, systematisk og løsningsorientert.
 • Du har stor interesse for å øke egen faglig kompetanse, samt å jobbe for å øke kompetansen i personalgruppen.
 • Du har interesse for undervisning og veiledning av kolleger og andre i virksomheten.
 • Du har god muntlig og skriftlig formidlingsevne og gode datakunnskaper.  Du er opptatt av brukers fokus, utvikling av brukers ressurser og selvbestemmelse.

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer som liker å ha det gøy på jobb samtidig som vi skaper gode opplevelser for beboerne.
 • En spennende og utfordrende stilling med gode muligheter for faglig utvikling gjennom interne og eksterne kurs og faglig veiledning.
 • Hjem-jobb-hjem-avtale
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Lønn etter tariff