• Bedrift
  Lillehammer kommune
 • Søknadsfrist
  24.09.2021
 • Sted:
  LILLEHAMMER
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LILLEHAMMER
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4091692
 • Se her for andre jobber fra Lillehammer kommune

Miljøterapeut

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingen er plassert i tjenesteområde for psykisk helse og rus, avdeling Bo – og oppfølgingstjenesten. Bo- og oppfølgingstjenesten gir tjenester til personer over 18 år med sammensatte behov på grunn av alvorlig og/eller langvarig psykisk lidelse. Tjenesten er organisert ut fra forløpstenkningen som skisseres i Veilederen «Sammen om mestring», og gis etter miljøterapeutiske prinsipper hvor målrettet endringsarbeid står sentralt. Vi er opptatt av brukermedvirkning, og er i en prosess med å bygge opp en recovery-orientert tjeneste. Vi jobber også med å innføre FIT. I vår tjeneste er deltagelse i arbeid eller aktivitet likestilt med annen form for behandling. Gjennom å fokusere på den enkeltes ressurser og egen bedringsprosess er målsetningen å fremme selvstendighet, styrke evnen til å mestre eget liv, ha en aktiv og meningsfylt tilværelse og delta i samfunnet i den grad personen selv ønsker.

Vi har nå ledig 80 % vikariat som miljøterapeut.

Stillingen er spesielt knyttet til tjenester til pasientene med størst og mest sammensatt bistandsbehov. Dette inkluderer for eksempel pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser, traume-historikk og psykoselidelser.

Tjenestetilbudet til personer med psykisk helse og/eller rusproblemer er i stadig utvikling. Det forventes evne og vilje til å både delta i og ta selvstendig ansvar for arbeidet med å videreutvikle tilbudet til målgruppen, hvor målrettethet, helhet og endringsfokus er sentrale stikkord. Man må forvente å jobbe til dels ambulant og på tvers av avdelinger i tjenesteområdet. 

Arbeidsoppgaver:

Individuelt tilrettelagt endringsarbeid og oppfølging av pasienter, med fokus på ressurser, mestring og mål i samarbeid med pasientene.
Primærkontaktansvar for pasienter, som blant annet innebærer å utarbeide, iverksette og følge opp målrettede tiltaksplaner for den enkelte.
Samarbeid med andre virksomheter i kommune og spesialisthelsetjeneste, inkludert koordinering av ansvarsgrupper og IP for pasienter.
Medisinfaglige oppgaver 
Enkelte administrative oppgaver 
Deltagelse i fagutvikling og nytenkning rundt tjenestetilbudet samt i å sikre implementering av utviklingsarbeidet i den daglige driften
Deltagelse i å utvikle og iverksette gode systemer for kvalitetssikring i tråd med forventninger som stilles.

Kvalifikasjoner:

3 årig helse og sosialfaglig bakgrunn
Videreutdanning innen psykisk helsearbeid kan være en fordel
Kjennskap til og erfaring med anerkjente terapeutiske metoder innen psykisk helsearbeid er ønskelig.
Førerkort klasse B
Politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Engasjement, kreativitet, fleksibilitet, tydelighet og evne til å jobbe målrettet og strukturert er egenskaper som er ønskelige. Stillingen krever stor grad av evne til selvstendighet. Som medarbeider i et tjenesteområde som er under stadig utvikling, vil det være nødvendig med evne og vilje til omstilling og deltakelse i endringsprosesser. Videreutvikling av et helhetlig tilbud til brukergruppen vil stå sentralt i stillingen. På grunn av sammensetningen i personalgruppen oppfordres spesielt menn til å søke.

Vi tilbyr:

Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet fagfelt
Et godt tverrfaglig miljø med engasjerte medarbeidere 
Deltagelse i og påvirkning av utviklingen av tjenestetilbudet til mennesker med psykiske helseutfordringer
Fokus på kompetanseheving og fagutvikling for de ansatte
Et arbeidsmiljø med mye humor og fokus på arbeidsglede
Stillingen inngår i turnus med dag- og kveldsvakter samt arbeid hver 3.helg.  
Lønn etter avtale, gode pensjonsordninger.

 
 • Bedrift
  Lillehammer kommune
 • Søknadsfrist
  24.09.2021
 • Sted:
  LILLEHAMMER
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LILLEHAMMER
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4091692
 • Se her for andre jobber fra Lillehammer kommune