• Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2021
 • Sted:
  FØRDE
 • Stillingsfunksjon:
  Miljøterapeut
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FØRDE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3968533
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune

Miljøterapeut

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Førde bu- og miljøteneste, eining 3, yt døgnkontinuerleg tenester til personar med psykisk utviklingshemming  som treng langvarige og koordinerte tenester. Dette inneber støtte og opplæring knytt til dagleglivet sine funksjonar som hygiene, ernæring og sosiale ferdigheiter. Støtta inneber også hjelp til å handtere og meistre somatiske og psykiske vanskar.

Vi søker deg som har eit fagleg engasjement og er pådrivar for å utvikle gode tenester med brukarmedverknad i fokus!

Vi har ledig følgande stilling:
 • 80 % fast stilling som miljøterapeut
Arbeidsoppgåver:
 • sikre eit fagleg og målretta miljøterapeutisk arbeid til brukargruppa
 • kartleggingsarbeid og primærkontaktansvar
 • sikre at gjeldande lovverk, vedtak og bestemmelsar blir følgde
 • sikre at nødvendige planar blir utarbeidd som ein del av primæransvaret
 • ansvar for koordinering og oppfølging av ansvarsgrupper
 • samarbeide med tverrfaglege instansar og pårørande
 • vere ein pådrivar til fagleg utvikling og rettleiing av medarbeidarar og studentar
 • sikre journalføring i fagprogrammet cosdoc
 • fokus på aktivitetar, ernæring og å auke livskvaliteten til brukarane
Kvalifikasjonar:
 • minimum 3-årig relevant helse- eller sosialfagleg høgskuleutdanning
 • god norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • du har kunnskap og erfaring innan HOL kap 9 og psykisk utviklingshemming
 • stødig på å handtere utfordrande åtferd og uforutsette situasjonar
 • førarkort
 • godkjent politiattest
 • gode IKT kunnskapar
 • personlege eigenskapar vektast høgt
Vi søker deg som:
 • bidrar aktivt til eit godt arbeidsmiljø
 • trivast å jobbe både sjølvstendig og i team.
 • du er ansvarsbevisst og kan ta sjølvstendige avgjerde
 • er fleksibel og endringsvilleg, og har evne til å sette grenser
 • er god på relasjonsbygging og skape tillit
 • er fagleg oppdatert og engasjert
 • påliteleg og punktleg og løysingsfokusert
 • likar ulike aktivitetar og har ei god fysisk helse
 Vi kan tilby:
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • spennande og faglege utfordringar
 • opplæring/rettleiing/fagleg oppdatering
 • løn etter gjeldande avtaleverk
 • turnus med arbeid 4 kvar helg i langvakter på ei anna avdeling. Resten av stillinga blir på hovudavdelinga

Du må søke elektronisk.

 

Velkomen som søkar!

 
 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2021
 • Sted:
  FØRDE
 • Stillingsfunksjon:
  Miljøterapeut
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FØRDE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3968533
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune