Miljøterapeut

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

 

Miljøterapeut med muligheter for rolle som teamkoordinator.
Seksjon Salerudveien boliger er en viktig del av tjenestetilbudet i Avdeling psykisk helse og avhengighet. Vi er et stort hus med 20 leiligheter hvorav én brukerstyrt plass. Vi gir et tilbud til personer med psykiske helseutfordringer og varierende behov for bistand i døgnbemannet bolig. Vi gir også tilbud om ettervern til personer som har flyttet ut og trenger videre oppfølging. Seksjonen består av 30 årsverk med bred tverrfaglig kompetanse og høy realkompetanse. Vi har en fagleder og fire team med primær- og sekundærkontakter som ledes av hver sin teamkoordinator. Hver uke møtes vi i teammøter og teamkoordinatormøter. Vi jobber recoveryorientert, som blant annet innebærer brukermedvirkning og tiltak som støtter og bygger mestring på personens vei mot egne mål. Vi har jevnlige IMR- møter (Illnes Management and Recovery) individuelt og i grupper, er i ferd med å innføre FIT (Feedback Informed Treatment) og gir tilbud om nettverksmøter.
Vi er stolt av vår relasjonskompetanse og vi ser hele tiden etter personens indre motivasjon og ressurser.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av målrettet miljøarbeid.
 • Samarbeid i team, med pårørende og andre instanser.
 • Opplæring av nyansatte i sitt team.
 • Være med å utvikle hensiktsmessige rutiner og prosedyrer i boligen.

Kvalifikasjoner:

 • Helse- eller sosialfaglig utdanning på høyskolenivå, fortrinnsvis vernepleier eller sykepleier.
 • Relevant videreutdanning og erfaring fra psykisk helsearbeid er en fordel.
 • Erfaring med utarbeidelse, oppfølging og evaluering av kartlegging- og handlingsplaner.
 • Gode datakunnskaper.
 • Gode norskferdigheter muntlig og skriftlig, tilsvarende norskprøve 3.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å skape og bidra til et positivt arbeidsmiljø.
 • Engasjert og inspirerende.
 • Verdsetter andre yrkesgruppers kompetanse og deler din egen.
 • Holder fast ved langsiktige mål og tåler å stå i utfordringene på veien dit.
 • Evne til å veilede andre og til å ta imot veiledning.
 • Evne til etisk refleksjon.
 • Opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestre perioder med høyt arbeidstempo.
 • Tydelig og robust.
 • Kunne arbeide selvstendig og i team.
 • Fleksibel og løsningsorientert, liker en viss grad av uforutsigbarhet og tar i et tak der det trengs.
 • Lojal og pliktoppfyllende.
 • Være kreativ, motiverende og løsningsorientert.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Et levende fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Gratis parkering p.t.


Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes.

 
Opprett gratis bedriftsprofil
 • Legg ut alle dine ledige jobber
 • Bestill annonsering i alle kanaler
 • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy
 • Profesjonell søknadshåndtering
 • Jobbmatch - 100.000+ kandidater
 • Integrasjoner med HR og fag-systemer
Opprett gratis bedriftsprofil