Detaljer


Miljøterapeut

Vi har ledig fast 85% stilling som miljøterapeut.

Arbeidsoppgaver
Miljøterapeuten jobber i elevenes skolemiljø sammen med elevene, lærere, foresatte og det offentlige hjelpeapparatet. Miljøterapeuten følger elevene tett, gir nødvendig støtte og hjelp til å mestre skolehverdagen og ulike situasjoner. Arbeidet som miljøterapeut skjer i samhandling med skolens kontaktlærere, ledelse og elevtjenesten for øvrig, samt eksterne samarbeidsparter. Stillingen er tillagt et spesielt ansvar for skolens hybelbeboere.
Stillingen vil organiseres med arbeidstid innenfor skolens komprimerte skoleår over 39 uker.
Kvalifikasjoner
 • Minimum bachelor, 3-årig høyskoleutdanning
 • Alle som tilsettes må mestre ulike utfordringer og ha gode samarbeidsferdigheter. Vi vil ta hensyn til utdanningsbakgrunn og kompetanse ved tilsetting, slik at vi får funksjonelle og utfyllende team tilknyttet elevene
Personlige egenskaper
 • Vi søker etter en person som har godt humør, engasjement og entusiasme til å stå på i en krevende, men samtidig givende jobb.
 • God til å etablere gode relasjoner med både elever, lærere, foreldre og kolleger
 • Fleksibel og omstillingsdyktig
 • Positiv og samarbeidsvillig
 • Motiverende og støttende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En spennende og variert arbeidsdag
 • Lønn etter gjeldende avtaler og ansettelsesvilkår i Trøndelag fylkeskommune
 • Det kreves politiattest for tilsetting i skoleverket