Detaljer


Miljøterapeut 100% x 2 

Miljøterapeut 100% fast stilling X 2

Stalsberg bolig ligger sentralt på Strømmen, nær offentlig kommunikasjon. Stalsberg er en veletablert døgnbemannet bolig som gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser, psykisk utviklingshemming og/ eller psykiske lidelser. For tiden er det 18 tjenestemottakere med varierte bistandsbehov tilknyttet boligen. Viktige fokusområder er brukermedvirkning, tilrettelegging for mestring og god faglig kvalitet på tjenestene.

 

Vi søker nå etter personer som er nyskapende, løsningsorienterte med et faglig engasjement for brukergruppen. Du vil sammen med de andre ansatte arbeide målrettet for at hver og en skal få tilrettelagte og individbaserte tjenester etter sitt behov. Vi på Stalsberg er opptatt av å legge til rette for at hver og en skal få en god, innholdsrik og trygg hverdag.

 

Stalsberg bolig har ca 40 ansatte med ulik erfaring og utdanning. Enheten jobber teambasert, med en fagleder som har ansvar for faglig veiledning og kompetanseutvikling. Som miljøterapeut hos oss vil du få spennende faglige utfordringer, teamlederansvar og varierte arbeidsdager. Stalsberg boliger har 12 ukers turnus, og i de aktuelle stillingene er det dag/ kveldsvakter og pr tiden arbeide hver 6.helg.

Søknadsfrist:
28.02.2021
Arbeidsgiver:
Lillestrøm kommune
Sted:
Strømmen
Stillingstittel:
Miljøterapeut 100% stilling x 2
Stillinger:
2
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4338909035
Sosial deling :