Detaljer


Miljøterapeut 100% - Sørvald boliger

Sørvald boliger har ledig en 100% fast stilling som miljøterapeut. Sørvald Boliger er en veletablert døgnbemannet bolig som gir tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming og/ eller psykiske lidelser. For tiden bor det 9 brukere ved seksjonen. Beboerene har et varierende bistandsbehov og har behov for veiledning og tilrettelegging i hverdagen. Enkelte av beboerne har vedtak etter HOL kap. Høy faglighet, brukermedvirkning, trivsel og mestring er viktige fokusområder.

Seksjonen er en del av Sørvald bo og behandlingssenter, med tilgang på blant annet kantine, basseng, friluftsområder med gapahuk og dyr på utsiden av bygget. Sørvald bo- og behandlingssenter ligger mellom Lørenfallet og Frogner og er ca 30 min utenfor Oslo.

Våre ansatte er en viktig ressurs og vi er opptatt av å rekruttere ansatte som har høy faglig standard - og som setter brukeren i fokus. Vi søker etter en person som er fleksibel, løsningsorientert og som mestrer å stå i krevende brukerrelasjoner over tid. I det daglige er det viktig at man hjelper kollegaer og har god dialog i forhold til hvordan vi løser muligheter og utfordringer som dukker opp i løpet av vakten. 

Sørvald Boliger har 36 årsverk med 50 fast ansatte. Vi har en høy andel ansatte med 3 årig helse og sosialfaglig utdanning. Enheten jobber teambasert, og det er ansatt fagleder som har ansvar for faglig veiledning og kompetanseutvikling hos de ansatte. Sørvald boliger har 12 ukers turnus. I den aktuelle stillingen er det dag/kveldsvakter. Det er arbeid hver 4. helg med langvakter.

Arbeidsoppgaver
 • Bistå brukere i daglige gjøremål
 • Dokumentere i fagsystem
 • Veilede kollegaer
 • Følge oppsatte handlingskjeder og miljøregler for å sikre lik praksis
 • Gi bistand til ulike beboere på enheten
 • Delta på ulike aktiviteter sammen med beboere, som svømming, klatring, disko, ute aktiviteter m.m.
 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten og øvrig interne og eksterne instanser
 • Bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø
 • Delta på vergetreninger
Kvalifikasjoner
 • Høyskole/Universitet, innen helse og pedagogikk.
 • Erfaring fra arbeid med utfordrende atferd
 • God kjennskap til HOL kap. 9
 • Førerkort klasse B, manuelt gir
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd.
 • Den tilsatte må fremlegge egenerklæring om turberkulinstatus, jf. Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1
Personlige egenskaper
 • Er strukturert, jobber målrettet og har endringskompetanse
 • Takler stress, uforutsigbarhet og endring
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Er kreativ og tenker helhetlig
 • Har engasjement for målgruppen
 • Har gode faglige og etiske holdninger
 • Personlig egnethet blir sterkt vektlagt
 • Være fysisk egnet til å utføre holdeteknikker
Vi tilbyr
 • Stillingsbrøk 100%
 • Faglige utfordringer
 • Engasjerte og positive medarbeidere
 • Et godt/unikt arbeidsmiljø
 • En enhet som ser viktigheten i å videreutvikle sine fagpersoner (mulighet for å dra på NAFO)
 • Kurs i forhold til lovverk, medikamenthåndtering, livredning og vergeteknikker
 • Faglig samarbeid på tvers av instanser
 • En enhet med høyt faglig nivå
 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftidrettslag
 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater