Detaljer


Miljøterapeut 100% - Løkenåsen arbeids - og aktivitetssenter

Løkenåsen arbeids- og aktivitetsenter er under bygging og snart ferdig til å etablere dagtilbud/ arbeids- og aktivitetstilbud, til ca 16 personer.  Det er ledig fast hel stilling som miljøterapeut ved Løkenåsen. Løkenåsen arbeids- og aktivitetssenter er et dagtilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Funksjonsnivå er variabelt, det er multifunksjonshemmede, personer med kognitiv svikt, epilepsi mm. Løkenåsen ligger organisatorisk i kommunalområde Bo og miljøarbeidertjenesten. Vi ønsker fortrinnsvis vernepleier, men ønsker også søknad fra deg som har annen relevant utdanning. Hovedmålet for arbeids- og aktivitetssenteret, er å gi brukerne oppgaver/aktiviteter, tilpasset deres funksjonsnivå.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig ansvarlig for arbeids- og aktivitetssenter 
 • Ha primærkontakt-ansvar, oppfølging av brukere og deres vedtak
 • Samarbeid med eksterne og interne aktører
 • Veilede ansatte og studenter/lærlinger
 • Bidra til god organisering/struktur av brukernes tilbud/vedtak
 • Ta ansvar for å utarbeidet dags/ukeplaner, utarbeidet miljøregler
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i vernepleie, eller annen 3-årig relevant utdanning
 • Erfaring i arbeid med funksjonshemmede personer, spesielt med psykisk utviklingshemmede
 • Det kreves politiattest uten merknader
Personlige egenskaper
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Være fleksibel i fht "raske" endringer
 • Ha praktiske ferdigheter og er løsningsorientert
 • Tar ansvar også i krevende situasjoner
Vi tilbyr
 • Trivelige og dyktige medarbeidere
 • Gode pensjons og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste og bedriftsidrettslag
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Arbeidstid på dagtid