Ledig stilling

Tønsberg kommune

Miljøterapeut 100% fast stilling - dagtid

Offentlig forvaltning

Vil du hjelpe mennesker å mestre hverdagen?

Vi vil at alle som bor i Tønsberg skal kunne leve meningsfulle liv og oppleve selvbestemmelse, mening og mestring i hverdagen. Det gjelder også mennesker som har ulike funksjonshemminger, utviklingshemminger og ervervede skader, og som bor i en av boligene som driftes av Virksomhet Bolig for mestring og fysisk helse.

Nå trenger vi å styrke laget, og vi ser etter deg som har 3 årig helsefaglig eller pedagogisk utdannelse og som ønsker å bidra til at våre tjenestemottakere får en litt bedre hverdag. Vi ønsker oss deg som er faglig sterk, engasjert og motivert. Du må trives med målrettet miljøarbeid, og vi ønsker oss en ny kollega som kan bidra positivt inn i fellesskapet. 

Vi tilbyr en miljøterapeut 100% fast dagtid i en av våre boliger. Stilling gjelder å følge tjenestemottakere til et dagtilbud.

Om virksomheten

Virksomhet Boliger for mestring og fysisk helse i Tønsberg kommune består av 9 avdelinger som tilbyr tjenester til mennesker over 20 år med ulike funksjonshemminger, utviklingshemminger og ervervede skader. Tjenestene tilbys i boliger, døgnbemannede boliger, enetiltak og i avlastningsboliger. I tillegg har virksomheten et vikarsenter.

Tønsberg kommunes verdier er åpen, oppriktig og profesjonell.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Tjenester i direkte samhandling med tjenestemottakere etter gjeldende vedtak
 • Oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering
 • Pleie og omsorg
 • Målrettet miljøarbeid
 • Veiledning og opplæring av medarbeidere
 • Dokumentasjon i Cosdoc.
 • Fokus på brukermedvirkning og tett samarbeid med pårørende. 
 • Ansvar for å holde seg oppdatert i forhold til fag, lovverk og myndighetskrav

 Kvalifikasjonskrav

 • Helsefaglig eller pedagogisk 3 årig utdannelse
 • Digitale ferdigheter
 • Språkkrav tilsvarende B2
 • Gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd
 • Erfaring med non-verbal kommunikasjon og multifunksjonshemming.
 • Erfaring med Epilepsi og psykisk utviklingshemming.

 Ønskede kvalifikasjoner

 • Kjennskap til arbeidsverktøyene GAT og COSDOC
 • Erfaring innen kommunehelsetjenesten og arbeid etter vedtak
 • Erfaring med brukermedvirkning og pårørendesamarbeid
 • Førerkort klasse B – manuell
 • Erfaring med medisinske hjelpemidler

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er løsningsorientert, ansvarsfull og selvstendig
 • Lojalitet til retningslinjer og bestemmelser
 • Evne til å identifisere og løse faglige problemstillinger
 • Tidligere erfaring og personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Fast 100% dagtid
 • En spennende, meningsfull og lærerik arbeidshverdag.
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • IA-bedrift
 • Spennende faglige utfordringer
 • Velferdsgoder som:
  • Gunstig avtale med treningssenter
  • Gunstig leie av hytte/fritidssted

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost.