Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Røros kommune

Miljøterapeut, 100% fast stilling

Kort om stillingen

Vi har en ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut i psykisk helse- og rustjeneste, med oppstart 26.07.2023. 

Om oss

Psykisk helse- og rustjeneste er en avdeling som ligger under virksomhet helse. Avdelingen har 9,5 årsverk. Personalet er tverrfaglig sammensatt og innehar god fagkompetanse. Arbeidshverdagen er variert, og vi tildeler tjenester etter kartlegging og vurdering av behov. Dette kan være alt fra individuelle samtaler, praktisk bistand, støtte i hverdagen, gruppetilbud og KIB eller KID kurs. Vi samarbeider med spesialisthelsetjenesten og andre tjenester i kommunen. Vi har en recoverybasert tilnærming i jobben vår og et mål om å jobbe der brukeren er.


Psykisk helse- og rustjeneste er inndelt i to team - ressursteam og samtaleteam. Stillingen som nå er ledig går inn i samtaleteamet. Her jobber man selvstendig med støttesamtaler og faglig oppfølging til brukere med livsbelastninger og stemningslidelser, etter drøfting i tverrfaglig team. Vi har fokus på å hjelpe brukeren til å benytte egne ressurser, snu negativt tankesett og mestre sine utfordringer.

 

Kvalifikasjoner 

• 3 årig bachelorgrad innen helse-og sosialfag.
• Det er ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid, utdanning/kurs innen kognitiv terapi, motiverende intervju og/eller annen relevant utdanning/kurs i  forhold til samtaleteknikker.
• Relevant erfaring fra arbeid med mennesker med psykiske lidelser.
• Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
• God kjennskap til og kunnskap om alminnelige dataverktøy.
• Førerkort klasse B.

 Arbeidsoppgaver og ansvar 

• Psykisk helsehjelp til mennesker med psykiske utfordringer eller lidelser.
• Hjelp til mestring av symptomer og utfordringer i hverdagen.
• Støttesamtaler.
• Tverrfaglig samarbeid.
• Selvstendig, faglig oppfølging, samt råd og veiledning til kolleger og samarbeidspartnere.
• Vi er stadig i utvikling, så nye oppgaver må påregnes ved behov.

 Personlige egenskaper

 

• Gode evner til samarbeid og til selvstendig arbeid.
• Gode mellommenneskelige ferdigheter.
• Gode kommunikasjonsevner i møte med brukere, kollegaer og andre samarbeidspartnere.
• God relasjonskompetanse.
• Håndtere til tider stor arbeidsmengde.
• Evne til å utvise fleksibilitet.

 

Vi kan tilby 

• Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.
• Lønn etter kvalifikasjoner.
• Konkurransedyktig pensjonsordning.
• Vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder for helse, Frode Bukkvoll, tlf: 95831538, frode.bukkvoll@roros.kommunen.no 

Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.