Ledig stilling

Eigersund kommune

Miljøterapeut 1

Offentlig forvaltning

Miljøtjenesten Slettebø 1 har ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut 1 i turnus med arbeid pt. hver 3. helg. Tjenesteområdet består av 3 ulike boliger. Ledig stilling er for tiden knyttet til Ryggjagården som er en ungdomsbolig for ungdommer med funksjonsnedsettelser. 

Som miljøterapeut 1 er du leders forlengede arm i miljøet, og mellomledd mellom leder og personalet i avdelingene. Dette innebærer å bidra med å implementere kommunens strategi og planarbeid i sonen. Du skal opprettholde og forbedre kvaliteten i tjenesten ved å være en pådriver for fagutvikling og medvirke til kompetanseheving i enheten. Miljøterapeut 1 har også delegert faglig og medisinsk ansvar i avdelingen.

Det er etablert faste møtepunkter for alle som jobber i disse stillingene i tjenesten. Fagtid legges det til rette for i turnusen.

Vi jobber aktivt med å bidra til at den enkelte bruker skal ha en aktiv og meningsfull hverdag, der det legges stor vekt på trivsel, selvbestemmelse og mestring. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass med engasjerte og myndiggjorte medarbeidere. 
Tjenesteområdet har et etablert miljøterapeutteam med godt samarbeid på tvers av boligene. Dette gir mulighet for personlig og faglig utvikling.

Er du utdannet verne- eller sykepleier og ønsker et arbeid hvor du kan bidra til god livskvalitet for andre mennesker, er du den vi er på jakt etter. Her har du mulighet til å både jobbe tett på våre brukere og bidra til utvikling av våre tjenester.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Vernepleiefaglig ansvar og oppgaver i enheten
 • Oppfølging av personer med spesielle behov. Må ha interesse for personer med utviklingshemming og autisme. Kunne bidra til trygge rammer rundt tjenestemottakerne.
 • Bidra til å opprettholde og utvikle en høy faglig kvalitet på våre tjenester
 • Miljørettet arbeid
 • Kartlegge og observere behovet for tjenester fortløpende, og iverksette og ajourføre tiltaksplaner
 • Legemiddelhåndtering
 • Kunne håndtere utfordrende adferd
 • Veiledning og oppfølging av pårørende og ansatte
 • Dokumentasjon og administrative oppgaver
 • Delta i utvikling- og forbedringsarbeid

  Kvalifikasjoner:

  • Autorisert vernepleier/sykepleier
  • Det er en fordel med relevant arbeidserfaring og/eller videreutdanning

  Personlige egenskaper:

  • Kunne takle utfordrende adferd og være trygg i utførelsen av miljøarbeid
  • Være ansvarsbevisst og lojal mot planer som er lagt
  • Personlig egnethet
  • Gode samarbeidsevner, både internt og eksternt, og kunne bidra positivt i jobbfellesskapet
  • Evne til å kunne arbeide strukturert, selvstendig og ta initiativ til oppgaver som må gjennomføres
  • Villighet til å ta på seg nye arbeidsoppgaver etter hvert som organisasjonen endrer seg
  • Du må like utfordringer, være engasjert, løsningsorientert og beslutningsdyktig
  • Evne til å ta ansvar for egen utvikling og tilegne deg ny kunnskap
  • Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter og fremstå klar og tydelig
  • Det kreves gode norskkunnskaper, og både skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen

  Vi tilbyr:

  • Lønn:  Miljøterapeut 1 får grunnlønn etter gjeldende tariff pluss et funksjonstillegg for utvidet fagansvar, pt. kr. 45 000.  I tillegg kommer generelt rekrutteringstillegg kr. 10 000 for ansatte i miljøtjenesten og spesielt rekrutteringstillegg kr. 10 000 for sykepleiere/vernepepleiere.   
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • En spennende, variert og faglig utfordrende arbeidsplass i et godt arbeidsmiljø
  • Nært samarbeid med et bredt fagmiljø i en organisasjon i utvikling
  • Forsikringsordninger (gruppeliv, yrkesskade og fritidsulykke)

   

  Vi gjør oppmerksom på at søkerlister til stillinger er omfattet av offentlighetsloven. Dersom du ønsker å bli unntatt fra offentlig søkerliste, må du oppgi det i søknadsprosessen med begrunnelse.


  Personer som kan være i risikogruppen for tuberkulose og antibiotikaresistente bakterier (MRSA), skal før tiltredelse i stillingen fylle ut en egenerklæring for helse.

  Dersom stillingen krever gyldig politiattest skal dette også leveres før tiltredelse.