Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Miljøterapaut/Vernepleier

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger Kommune får du gjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med i overkant av 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen bygger vi felleskap. 

Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofelleskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg, Hinna og Forus.

Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodemessig rammeverk som brukes for å forstå, forebygge og redusere utfordrende adferd hos brukere med mål om at de skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet. 

I 2018 ble et botiltak etablert for 2 unge menn på Forus. På botiltaket jobbes det ut fra målrettet miljøarbeid for mennene, som har behov for bistand i sin hverdag i et heldøgnstilbud. Mennene er aktive og liker å være ute på diverse aktiviteter.

Vi har nå en ledig stilling som miljøterapeut/vernepleier 100%. Stillingen innebærer turnusarbeid dag og aften, samt helger og helligdager. Stillingen har langvakter på 12,5 time hver 4. helg. Per dags dato arbeides det med en turnus som innebærer noen langvakter også i ukedagene. 

Vi har behov for en medarbeider som har det lille ekstra å gi til våre beboere. Vi ønsker deg som ser muligheter i stedet for utfordringer, som liker å være aktiv og er flink til å motivere og inspirere til en aktiv hverdag.

Som medarbeider ved Jåttå Botiltak får du bidra til at beboerne, så langt som mulig, kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfulltilværelse med størst mulig grad av selvbestemmelse.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn fortløpende på intervju.

Ønsket oppstart er 13. august, men tidligere/senere oppstart er mulig.

Kvalifikasjoner:

 • autorisert vernepleier eller bachelor innen helse- og sosialfag (for eksempel, sosionom, barnevern, ergoterapi, psykologi, pedagogikk og lignende)
 • det er ønskelig med tidligere erfaring fra arbeid med brukergruppen, målrettet miljøarbeid og/eller psykisk helsearbeid erfaring med lignende arbeid vil bli sterkt vektlagt og kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring fra dokumentering i journalsystemet som daglig dokumentering, evaluering, tiltaksplaner og lignende
 • god kjennskap til PAS og anvendt atferdsanalyse
 • ønskelig med kjennskap til MAP
 • førerkort klasse B
 • menn oppfordres til å søke
 • dersom du har annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Kun søknader med vedlagt dokumentasjon vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål
 • du må fremlegge gyldig politiattest før oppstart, ikke eldre enn 3 mnd

Personlige egenskaper:

 • at du har et engasjement, robust og løsningsorientert i en travel hverdag og liker nye utfordringer
 • kunne jobbe selvstendig og takle uforutsette hendelser/akutte situasjoner
 • god arbeidsmoral, og det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb
 • du kan se hva som må gjøres og tar initiativ til å løse arbeidsoppgaver
 • være lojal mot gjeldende rutiner, mål og tiltak for den enkelte beboer
 • du har god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • ta imot veiledning og ha evnen til å justere kursen etter dette
 • interesse for fagfeltet og for å holde deg faglig oppdatert
 • ha forståelse for, og være opptatt av viktigheten av godt samarbeid med pårørende
 • du er glad i å være ute og gjøre forskjellige aktiviteter
 • du må både like å jobbe tett med andre i "to-spann" og å jobbe alene.
 • du kommuniserer god med andre mennesker
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • du får være med å bidra til en fantastisk arbeidsplass for deg og kollegene dine og et godt sted å bo for beboerne
 • høy grad av faglighet og dyktige kolleger
 • tilbud om ulike faglig relevante kurs og seminarer
 • nettverk for vernepleier og sykepleier i virksomheten
 • en utfordrende og variert arbeidsdag med fokus på målrettet miljøarbeid, brukermedvirkning, etikk og fag for å nevne noe
 • god opplæring og oppfølging
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • ansatte i Stavanger kommune har tilgang på en rekke velferdsordninger
 • Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivs bedrift (IA)
 • bedriftshelsetjeneste
 • "Hjem-jobb-hjem"-avtale
 • lønn etter gjeldende tariff
 • turnustillegg for vernepleier og sykepleier på 20.000 kr per år