Detaljer

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  10.11.2020
 • Sted:
  Sogndal
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Sogndal
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3208789
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune

Miljørådgjevar

Vi har ledig 100% fast stilling som rådgjevar/avdelingsingeniør for tilsyn med miljø, vatn og avlaup i Sogndal kommune. Stillinga omfattar kommunen sitt arbeid med ureining og forvaltning etter ureiningslova, og anna arbeid ved eining for Plan og forvaltning.
Vi søkjer deg som vil, tør og kan nytte kommunen sitt handlingsrom for å skape gode resultat.
Du vil arbeide på eining for plan og forvaltning saman med 12 medarbeidarar med brei erfaring og høg kompetanse innan forvaltningsområda.


Arbeidsoppgåver:
• Føre tilsyn med alle private avlaupsanlegg tilknytt mindre enn 50 personekvivalentar og sørgje for at desse anlegga ikkje leiar til ureining eller helseplager.
• Fylgje opp generelle ureiningssaker i kommunen.
• Rettleiing til anleggseigarar, kontakt med innbyggjarar, eksterne samarbeidspartnarar og internt i kommunen.

Kvalifikasjonar:
• Har relevant høgare utdanning med minimum bachelor og/eller gjerne relevant arbeidserfaring.
• Har god kjennskap til fagområdet og evne til å bidra til høg fagleg kvalitet i offentleg forvaltning.
• Er praktisk anlagt og trivast med feltarbeid.
• Har kjennskap til relevant lovverk, forskrifter, nasjonale føringar og retningslinjer, m.m.
• Har GIS-kompetanse. Alternativt at du kan lære dette.
• Er strukturert, løysingsorientert og kan arbeide både sjølvstendig og saman med andre.
• Kan tileigne deg kunnskap og er flink til å kommunisere både skriftleg og munnleg.
• Tilfredsstillande kunnskapar i nynorsk.
• Kan samarbeide med innbyggjarar, fagfolk i kommunen, politikarar, næringsdrivande og konsulentar.
• Førarkort klasse B.


Me tilbyr:
• Spanande og varierte arbeidsoppgåver.
• Eit ungt, positivt og energisk arbeidsmiljø med høg kompetanse.
• Eit etablert fagmiljø.
• Moglegheit til å påverka eigen arbeidsdag.
• Moglegheit til utvikling av eigen kompetanse.
• Fleksibel arbeidstid.
• Løn etter avtale.

Tilsetting etter avtale.


Kun søknadar mottekne innan frist og levert via Easycruit vert tekne i betraktning.