• Bedrift
  Hamar kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  HAMAR
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  HAMAR
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3965919
 • Se her for andre jobber fra Hamar kommune

Miljøingeniør / VA-ingeniør med ansvar for spredt avløp, vannforvaltning og forurensning - 2. gangs utlysning

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hamar kommune vil ta en mer proaktiv rolle i vassdragsforvaltningen og samler kompetansen på fagfeltet i en nyopprettet faggruppe for vassdrag og forurensning. Vi søker miljøingeniør eller tilsvarende som skal jobbe med spredt avløp, forurensning og vannforvaltning

Vassdrag og forurensning er en del av kommunalområdet By, miljø og arbeid. Avdelingen som faggruppen inngår i består fra før av arealplan, byggesak, byutvikling og oppmåling. Faggruppen består av fagleder og to ingeniører. Den ene ingeniørstillingen ble besatt gjennom første gangs utlysning. 

Faggruppen for vassdrag og forurensning skal ha et overordnet oppfølgingsansvar for alle vassdrag og innsjøer i kommunen, med et særlig fokus på Mjøsa. Kommunen har et ønske om å sikre innbyggerne bedre tilgjengelighet til våre vassdrag, samtidig som vi sikrer et klimarobust samfunn. Viktige ansvarsområder blir blant annet å følge opp vannkvalitet, flom, erosjon, og EUs vanndirektiv.  Som miljøingeniør i denne faggruppen vil du få ansvar for myndighet etter forurensningsregelverket og plan- og bygningsloven på områder knyttet til spredt avløp, grunnforurensning, forsøpling og luftkvalitet.

Du får dyktige kollegaer både i Hamar kommune og gjennom de faglige nettverkene kommunen er med i.   

Arbeidsoppgaver:

 •  Kartlegge sårbare vannresipienter, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg
 •  Utarbeide strategi og overordnet plan for opprydding av private avløpsanlegg
 •  Sende ut og følge opp pålegg om utbedring av avløpsanlegg
 •  Behandle utslippssøknader og tiltaksplaner for forurenset grunn
 •  Følge opp forsøplingssaker
 •  Innbyggerkontakt og veiledning
 •  Utarbeide/forbedre rutiner og arbeidsprosesser
 •  Utarbeide lokale forskrifter og retningslinjer
 •  Utarbeide/forbedre veiledningsmateriale
 •  Følge opp slamtømming og avtale med septikrenovatør

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som har:
Relevant utdanning fra universitet/høgskole innen området avløpsløsninger og / eller miljøfaglig kompetanse knyttet til forurensingsområdet/vannforvaltning/utslipp
Det er ønskelig at du har erfaring innen vann, avløp og forvaltning, men nyutdannede oppfordres også til å søke på stillingen
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
God forståelse av myndighetsrollen
God evne til å kommunisere med innbyggerne
Søkere med god og relevant realkompetanse, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som søker

Det er en fordel at du har:
Erfaring fra offentlig forvaltning

Personlige egenskaper:

 • Har evnen til å gjøre faglige vurderinger knyttet til forurensingslovverket og annet relevant lovverk
 • Trygg i tilsyn- og myndighetsrollen
 • Jobber systematisk, strukturert og selvstendig
 • Tar initiativ, samt har god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Har evne og vilje til å tilegne deg og dele ny kompetanse

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglig og godt sosialt arbeidsmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Offentlig tjenestepensjonsordning og fleksibel arbeidshverdag (fleksitid)
 • Lønn etter avtale
 
 • Bedrift
  Hamar kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  HAMAR
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  HAMAR
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3965919
 • Se her for andre jobber fra Hamar kommune