Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Miljøarbeider ved Gjoleidveien boliger

Gjoleidveien boliger ligger sentralt på Skedsmokorset. Boligen yter døgnkontinuerlig bistand til 12 voksne personer med ulike grader av utviklingshemming som bor i egne tilrettelagte leiligheter. Tjenestene baserer seg på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Boligen har et spennende fagmiljø og et nært samarbeid med familie og fagnettverk internt og eksternt. Vi har som mål å skape et godt hjem for brukerne og et spennende og trivelig arbeidsmiljø for personalet. Vi er en fremoverlent bolig som satser på digitale løsninger i arbeidet med brukerne og har stort fokus på utvikling. Vi søker en miljøarbeider i 80% stilling som primært skal følge opp en av våre beboere med vedtak etter hol. kap.9. Stillingen innebærer todelt turnus og arbeid hver tredje helg.  

Arbeidsoppgaver
 • Direkte tjenesteyting til tjenestemottakerne i henhold til oppsatte/vedtatte planer og vedtak
 • Utføre generelt arbeid i tråd med arbeidsplassens rutiner og behov
 • Utarbeide, følger opp og evaluerer mål, tiltak og planarbeid
 • Dokumentere og journalføre relevant arbeid med tjenestemottaker
 • Kan fungere som primærkontakt / sekundærkontakt
 • Delta i møter vedr. tjenestemottaker
 • Påse at tjenestemottaker får dekket sine primære og sekundære behov
 • Utføre delegerte oppgaver
 • Kan ha ansvarsvakt og ansvar for utdeling av medisiner
Kvalifikasjoner
 • Har helse- og sosialutdanning på videregående nivå, helsefagarbeider, eller annet relevant fagbrev
 • Erfaring med psykisk utviklingshemmede og tvangslidelser  
 • Erfaring med utfordrende atferd
 • Erfaring med målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse
 • Erfaring med hol kap. 9 og tvangsvedtak 
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Evne til å skape og bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Være kreativ, motiverende og løsningsorientert
 • Evne til å være rolig og utvise tålmodighet
 • Kunne arbeide selvstendig og i team
 • Være fleksibel og ha gode kommunikasjonsferdigheter
 • Genuin interesse for brukerne og det å gi en tjeneste av god kvalitet
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Humør og raushet
 • Evne til å skape og bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Være motivert og nysgjerrig
 • Ha evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos beboere
Vi tilbyr
 • Lønn etter tariff
 • Et levende fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Gratis parkering p.t