Betanien sykehus

Miljøarbeider - studenter innen helsefaglige studier

Sykehus

Betanien DPS

Betanien DPS har bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg som sitt opptaksområde, med ca 52 000 innbyggere i alderen over 18 år. Betanien DPS har poliklinisk-, dag-, ambulant- og døgnbehandling. Kjerneoppgavene våre er spesialisert utredning og differensiert behandling, akutt og krisetjenester, opplæring av pasienter og pårørendeveiledning til psykisk helsearbeid i kommunene, forskning og kvalitetsutvikling samt utdanning av helsepersonell.  

Avdelingen

Avdeling psykose har 12 sengeplasser og behandler primært psykoselidelser. Avdelingene har et tverrfaglig behandlingsteam og tett samarbeid med 1 linjetjenesten, akutt ambulant team, poliklinikk og sykehus.

Arbeidsoppgaver

  • Bidra til et trygt og godt behandlingsmiljø
  • Observasjoner og kartlegging ut fra pasientens behandlingsmål.
  • Medikamentell og somatisk oppfølging av innlagte pasienter.
  • Tilrettelegge og fremme mestring hos pasientene.

Kvalifikasjoner

  • Søker bør ha erfaring med arbeid innen psykisk helsevern
  • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
  • Du har stor interesse for fagfeltet
  • Du har gode kommunikasjon og samarbeidsevner
  • Du arbeider planmessig og målrettet
  • Du trives med varierte utfordringer

Søker være tilgjengelig i ukene 29 – 32 (helst også uke 33)

Vi tilbyr

Lønn etter tariffavale. Avdelingen kjennetegnes av godt arbeidsmiljø og høyt nærvær. Betanien sykehus har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP. Sykehuset har avtale med bedriftshelsetjeneste. Det er mulig å leie bedriftshytte i Alvøen. Vi har eget bedriftsidrettslag og fri tilgang til velutstyrt treningslokale. Det er gratis parkering på eidendommen.