Detaljer


Miljøarbeider stillinger 1x100% fast, 2 deltidstillinger mellom 30-60% fast

Spennende stillinger i et aktivt fagmiljø

Hvam boliger ligger på Skjetten i Lillestrøm kommune, og gir heldøgns tjenestetilbud til 7 voksne mennesker med diagnoser innenfor utviklingshemming og utfordrende atferd. Beboerne eier sine egne tilrettelagte leiligheter tilknyttet personalbase. Det er en høy andel terapeuter ved boligen og det jobbes aktivt etter prinsipper for målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Personalgruppen består av både menn og kvinner og arbeidsmiljøet er godt.

Rundt en av beboerne skal det nå etableres et nytt og spennende tjenestetilbud med en helt ny personalgruppe. Det legges opp til 2:1 bemanning i team med langvakter kombinert med gode friperioder og arbeid hver tredje helg. Beboeren har diagnose innenfor autismespekter, og det jobbes etter et omfattende kap.9 vedtak. Har du lyst til å ta del i dette spennende oppdraget? Da er det deg vi er på utkikk etter!

Du må ha god fysisk og psykisk helse og det er en fordel med kjennskap til Hol. kap. 9 og autisme. Du motiveres av utfordrende oppgaver, og klarer å se løsninger fremfor problemer. Du har interesse for målrettet miljøarbeid og kan bidra til å lage et godt tjenestetilbud.
Tjenestetilbudet trer i kraft 01.01.21, og det vil i forkant bli gitt omfattende opplæring, workshop rundt beboer og relevante kurs.

Høres dette spennende ut? Søk! Vi kan love deg en spennende hverdag, med dyktige kollegaer og faglige utfordringer.

       

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgaver
 • Direkte tjenesteyting i henhold til enkeltvedtak, planer, rutiner og prosedyrer
 • Ha en rolle i et team rundt beboer
 • Samarbeide tett med foresatte, verge og andre eksterne instanser
 • Håndtere utfordrende atferd
 • Håndtere uforutsette situasjoner på en faglig og etisk forsvarlig måte
 • Dokumentasjon i journalsystem
 • Følge oppsatte handlingskjeder og miljøregler for å sikre lik praksis
 • Delta på HAVA-trening
Kvalifikasjoner
 • Kvalifikasjoner
 • Formell krav til kompetanse kan erstattes med annen relevant erfaring
 • Helsefagarbeider
 • Førerkort klasse B
 • Meget god evne til å benytte PC, nettbrett og mobiltelefoner, som arbeidsverktøy
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med utfordrende atferd
 • Kjennskap til HOL kap.9 og autisme
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
Personlige egenskaper
 • Liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Bidrar til utvikling og er engasjert
 • Kan kartlegge, registrere og evaluere
 • Er en stabil arbeidstaker
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Takler stress, uforutsigbarhet og endring
 • Har gode faglige og etiske holdninger
 • Er på jakt etter et spennende arbeidssted med høy faglig kompetanse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Faglig utfordringer
 • Et godt/unikt arbeidsmiljø
 • Kurs knyttet opp mot relevant lovverk, medikamenthåndtering og HAVA-teknikker
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordning
 • Utviklende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring
 • Muligheter for egenutvikling via kurs og internundervisning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Et aktivt bedriftsidrettslag