Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  27.10.2020
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3218716
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Miljøarbeider/Miljøterapeut

Nygård skole er et voksenopplæringssenter som har ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i henhold til Introduksjonsloven og grunnskole for voksne i henhold til Opplæringsloven. Per i dag har skolen om lag 1450 elever og 180 ansatte fordelt på skolens ulike tilbud.

Nygård skole holder til i to bygg, Lars Hilles gate 16 a-b og Teatergaten 34 med undervisning på formiddag, ettermiddag og kveld.

Fra og med 2021 etablerer vi en ny elevtjeneste som skal gi elever ved skolen sosial-pedagogisk oppfølging og læringsstøtte knyttet til skolens undervisning. Vi har derfor ledig inn til fem faste stillinger som miljøarbeider eller miljøterapeut fra 1. januar 2021.

Arbeidsoppgaver

Miljøarbeider eller miljøterapeut skal hovedsakelig gi sosial-pedagogisk oppfølging og læringsrettet støtte og oppfølging til enkelt elever og grupper med migrasjonsbakgrunn uten grunnleggende norskferdigheter.

*Sosialfaglig oppfølging av enkelt elever og grupper.
*Miljøarbeid rettet mot skolens elever.
*Samtaler og veiledning av enkelt elever og grupper.
*Tospråklig læringsstøtte.
*Tilrettelegging og oppfølging i undervisning planlagt av lærer.
*Drive informasjonsarbeid og holde egne kurs.

Kvalifikasjoner

Miljøarbeidere eller miljøterapeuter i elevtjenesten må ha kunnskaper eller erfaringer knyttet til migrasjons- og integrasjonsprosesser, og være tospråklig innen norsk og et eller flere språk knyttet til de største flyktning- og innvandringsgruppene i Bergen. Det er ønskelig med sosialfaglig og/eller pedagogisk utdanning og erfaring i fra arbeid med flytninger og innvandrere.

*Tospråklig innen norsk (minimum B1) og minst et annet språk.
*Gode muntlige og skriftlige formidlingsevner.
*Gode samarbeidsferdigheter.
*Gode relasjonelle ferdigheter.
*Erfaring fra miljøarbeid og/eller pedagogisk arbeid.
*Det er ønskelig med sosialfaglig og/eller pedagogisk utdanning.
*Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Tospråklig kompetanse innen norsk (minimum B1) og minst et annet språk som f.eks:
Arabisk
Tyrkisk
Tigrinja
Kurdisk
Somali
Farsi/Dari
Swahili (Kongo)
Kinyarwanda/Kinyabwisha

Personlige egenskaper
Vi ønsker miljøarbeider eller miljøterapeut som er engasjert i å bidra aktivt for å fremme et godt elevmiljø og fremme læring i og utenfor klasserommet. Som er fleksibel og samtidig kan jobbe strukturert og selvstendig. Det er avgjørende at miljøarbeider eller miljøterapeut følger skolens strategier og de til enhver tid gjeldene pedagogiske planer. Vi ønsker derfor medarbeidere som har gode samarbeidsferdigheter og som trives med å jobbe i team.
Vi tilbyr

Godt arbeidsmiljø.
Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver.
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
Muligheter for 100% stilling.
Lønn etter avtaleverket.
God pensjonsordning.