• Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  16.05.2021
 • Sted:
  GOL
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GOL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3788479
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune

Miljøarbeider i Miljøterapitenesta - 53% fast stilling

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapitenesta gir tenester til heimebuande i Helsetunvegen og Kristenbråten. Vi gir også tenester til Avlastning og
pårørandestøtte, samt av vi har eit arbeidssenter for aktivisering. Kvart område har dedikerte områdeleiarar. Avdelinga er omorganisert for å gi ein best mogleg teneste og for at du som arbeidstakar skal bli ivaretatt på ein god måte. Vi er omlag 150 tilsette og håpar du vil vera ein del av laget vårt.

Vi legg vekt på brukarmedverking i det daglege der "Aktiviteter i dagleglivet" (ADL) er viktig. Vi har også fokus på
kosthald, fysisk aktivitet og at eit godt liv for den einskilde bebuar.

Vi har ledig 53 % fast stilling som miljøterapeut. Denne stillinga er knytt til 4 bebuarar i Helsetunvegen. Det er sett opp todelt turnus med arbeid dag, kveld og kvar 3. helg.

Arbeidsoppgåver:
• Utarbeide og evaluere tiltaksplanar
• Helseoppfølging av brukarar
• Delta og legge til rette for daglege gjeremål for bebuar
• Delta i aktivitetar i bebuars kvardag
• Pleieoppgåver

Kvalifikasjonar:
• Helsefagarbeider eller anna fagbrev innan helse
• Ha sertifikat for bil
• Gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg

Vi ynskjer at:
• Du har erfaring frå arbeid med menneske med utviklingshemming
• Du har kjennskap til helse- og omsorgstjenesteloven kap 9 om bruk tvang og makt

Vi søkjer etter deg som er:
• Strukturert, pliktoppfyllande og lojal
• Flink til å samarbeide

Vi tilbyr:
• Mange, varierte og spennande arbeidsoppgåver og utfordringar
• Fagleg rettleiing
• Løn og tilsetjingsvilkår etter avtale
• God pensjonsordning
• Hjelp til å skaffe bustad og evt. barnehageplass

For stillinga gjeld:
• Løn- og tilsetjingsvilkår i samsvar med lov og avtaleverk

Anna:
• Det vert lagt vekt på personleg eignaheit.
• Gyldig politiattest må leggjast fram
• Godkjende kopiar av vitnemål og attestar må takast med ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.
• I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentleggjort. dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjør oppmerksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta. Trykk på den grøne knappen oppe til høgre: Send søknad, godta personvernvilkåra og trykk Neste (du treng ikkje å opprette brukar først).
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

 
 • Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  16.05.2021
 • Sted:
  GOL
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GOL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3788479
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune