Ledig stilling

Oslo kommune

Miljøarbeider helg/2 stillinger

Offentlig forvaltning

Vi ønsker oss to dyktige miljøarbeidere som kan bidra til å opprettholde en god arbeidsplass og et faglig godt tilbud for beboerne. Vi yter bistand til åtte beboere, med sammensatt bistandsbehov. Arbeid annen hver helg, stillingene er på 24,23 % og 20 %. 

Bydel Gamle Oslo er en bydel med fokus på innovasjon, digitalisering, velferdsteknologi og hverdagsmestring. Vi søker ansatte som kan være med og bidra til og videreutvikle dette. For oss er det viktig og utvikle trygge og gode tjenester med høy kvalitet. Vårt motto er riktig tjeneste til riktig tid. Fokus på brukermedvirkning og "hva er viktig for deg" samt kunnskapsbasert praksis, skal stå sentralt.     

Arbeidsoppgaver:

Utføre og påse at miljøarbeid og helsefaglige oppgaver utføres målrettet og i tråd med gjeldene krav til kvalitet, prosedyre og faglig god praksis.

Aktiviteter med beboere.

Holde seg faglig oppdatert, delta i utviklingsarbeid og delta på relevante kurs. 

Utføre faste oppgaver i boligen.

Oppgaver delegert fra leder.

 

Kvalifikasjoner:

Må ha erfaring med målgruppen.  

Ha kjennskap til lovverk som regulerer helse- og omsorgstjenester.


Vi benytter norsk som arbeidsspråk. Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

Evne til samarbeid og fleksibilitet.

Evne til å arbeide selvstendig.

Pålitelig og lojal.

Personlig egnethet vektlegges.       

Vi tilbyr:

Et godt faglig miljø med engasjerte og dyktige kolleger.

Lønn i henhold til Oslo kommunes lønnsregulativ for miljøarbeidere.               

Gode tjenestepensjon- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.  

Personalhytte.

Rabatt på trening hos SATS

Tiltredelse etter avtale