Ledig stilling

Hemsedal Kommune

Miljøarbeider for ungdom med sans for oppsøkende arbeid

Offentlig forvaltning

Helsehuset i samarbeid med kulturetaten kan nå tilby en 60 % prosjektstilling t.o.m 31.12 2024 med mulighet for forlengelse.


Vil du være med å forme morgendagens rusforebyggende tjenester? Har du mot og trøkk nok til å følge opp der ungdommen er? Liker du å være i aktivitet? Er du glad i mennesker, kreativ og tar utfordringer på strak arm? Har du fokus på ressurser i stedet for begrensninger? Da er du den vi trenger!

Helsehuset har opprettet en prosjektstilling i samarbeid med kulturetaten som den ansatte kan være med å forme. Stillingen vil være organisert i Helsehuset, men ha tett tverrfaglig samarbeid med andre instanser.

Helsehuset er organisert i Helse- og omsorgsetaten i Hemsedal kommune og utgjør en del av det samlede helse- og omsorgstilbudet i kommunen. Helsehuset tilbyr et helhetlig helsetjenestetilbud til innbyggeren i Hemsedal kommune. Helsehuset jobber med helsefremmende og forebyggende tiltak, samt behandling, oppfølging og miljøarbeid. Dette arbeidet foregår på universelt-, gruppe- og individnivå.  For mer informasjon om Helsehuset se Helsehuset - Hemsedal kommune

 

Arbeidsoppgaver

Helsehuset er i stadig utvikling og arbeider med flere forebyggende og helsefremmende tiltak. Helsehuset arbeider med å etablere et rusforebyggende team som når målgruppen på ulike arenaer. Den ansatte bidrar inn i det rusforebyggende arbeidet i lokalsamfunnet.

Målsetningen er å iverksette tiltak og aktiviteter for å forebygge skadelig bruk av rusmidler.

Arbeidet vil i stor grad bestå av oppsøkende virksomhet i lokalsamfunnet på arenaer der ungdommen oppholder seg. Det kan være i form av undervisning og veiledning om rus, holdningsendrende arbeid, fange opp utsatte og hjelpe og motivere inn i meningsfulle aktiviteter.

Den ansatte skal bidra inn i allerede etablerte aktivitetstiltak i regi av frivilligheten, BUA og ungdomsklubben, og utforme nye aktivitetstiltak i tråd med behov. I stillingen må det påberegnes noe ettermiddag- og kveldsarbeid da ungdomsklubben er åpen på fredagskvelder, i tillegg til eventuelle ny oppstartede tilbud på kveldstid.

 

Vi ønsker deg som er:

 • Interessert i å jobbe med ungdom og unge voksne
 • Åpen, fleksibel og samarbeidsvillig
 • God på å bygge relasjoner
 • Faglig engasjert
 • God på samarbeid og kommunikasjon
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Kreativ og løsningsorientert  
 • Utadvendt, sosial og motiverende

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant 3-årig høyskoleutdanning (helsefag, pedagogikk eller sosialfag)
 • Relevant erfaring med målrettet arbeid med rus og ungdom
 • Søker må ha førerkort klasse B
 • Personlig egnethet og relasjonskompetanse vektlegges i stor grad
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode datakunnskaper
 • Gyldig politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må fremvises før eventuelt tiltredelse 

 

Vi tilbyr: 

 • Et spennende tverrfaglig fagmiljø som stadig er i utvikling 
 • Faglig veiledning i gruppe/individuelt 
 • Lønn etter gjeldende tariff 

 

Elektronisk søknadsprosess 
Søknad sendes elektronisk, og vitnemål og attester skal lastes opp som en del av søknaden. Referanser vil bli innhentet. 

 

Kontaktpersoner
Christin Wangen Sjølie, Leder i Helsehuset, mobil:98862872 , christin.wangen.sjolie@hemsedal.kommune.no