Ledig stilling

Elverum kommune

Miljøarbeider/barneveileder

Offentlig forvaltning

På Frydenlund skole trenger vi miljøarbeidere/barneveiledere
Frydenlund skole er en sentrumsskole som er inne i en spennende organisatorisk og pedagogisk utvikling. Vi kan tilby et trivelig og stabilt arbeidsmiljø med vekt på læring, psykisk helse og positivitet. Skolen har fra august 2022 ca. 230 elever, 50 - 60 SFO-elever og i overkant av 20 ansatte.

Personalet er organisert i team. Vi er opptatt av å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom god undervisning i et inkluderende læringsmiljø som fremmer undring og nysgjerrighet. Skolens lederteam består av rektor og to avdelingsledere.

Elverumsskolen, med sine 2.500 elever, består av i alt ni grunnskoler - sju barneskoler, én kombinasjonsskole (barne- og ungdomsskole) og én ungdomsskole, samt voksenopplæring og et skoletilbud tilknyttet Sykehuset Innlandet. Elverum kommune har som overordnet mål å øke elevenes læringsutbytte, og bidra til at flest mulig fullfører og består videregående opplæring. Elverumsskolen skal være en skole for alle med blikk for den enkelte! 

Stillingen du søker på: Du vil jobbe med barn som trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Du vil jobbe både i tilknytning til skole og SFO. Som barneveileder jobber du i tett samarbeid med læreren og foreldrene, og i noen tilfeller med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Stillingen innebærer at man har ansvar for enkelt-elever som trenger en tydelig og varm oppfølging.

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen er delt mellom skole og SFO, og arbeidstiden kan være mellom kl. 0700 - 1700
 • Følge opp enkeltelever med særskilte behov, som kan ha utfordrende atferd, i skole og SFO
 • Følge opp elever med behov for hjelp i ordinær undervisning
 • Tilsyn i friminutt
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter sammen med det øvrige personale
 • Organisere og ha ansvar for lek og aktiviteter i skole og SFO
 • Samarbeide med lærer, miljøterapeut og ledelse om barn med særskilte behov sin utvikling
 • Samarbeide med foreldre om barns utvikling

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Eventuelt annen relevant utdanning eller erfaring kan veie opp

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra skole og SFO
 • Ønskelig med fagkompetanse i forhold til barn med særskilte behov
 • Du må snakke flytende norsk og være god til å uttrykke deg skriftlig
 • Må levere godkjent politiattest før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Du er robust og har god arbeidsmoral
 • Du er fleksibel, engasjert og positiv med interesse for arbeid med barn
 • Du kan lede og motivere grupper av elever og trives i en hektisk hverdag
 • Forstår hva lek betyr for barns utvikling 
 • Du er en tydelig voksen og god rollemodell for elevene
 • Du er god på å bygge relasjoner med elevene, lytte og se deres behov
 • Du tar ansvar og er strukturert og punktlig
 • Du har masse pågangsmot, og tåler å stå i krevende situasjoner over tid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Vi oppfordrer menn til å søke

Vi tilbyr:

 • Stilling som barneveileder i fast stilling
 • Et godt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Muligheter til å arrangere aktiviteter innen ditt interessefelt
 • Lønns og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov, forskrifter og avtaler
 • Offentlig pensjonsordning