Miljøarbeider - Ambulerende ROP-team

Stavanger Kommune

Vil du delta i et unikt prosjekt? Det skal etableres et nytt tverrfaglig team som skal jobbe målrettet inn mot en liten gruppe brukere med ROP-utfordringer. Tjenesten skal bygge på en "Housing-first" metodikk. Brukers innflytelse på eget bosted og tjenestetilbud tuftet på recovery-filosofi, er sentralt i dette. Teamet skal i første omgang bestå av 2-3 ansatte. Teamet vil inngå i et forsknings- og tjenesteutviklingsprosjekt sammen med andre ansatte i virksomheten. Dette prosjektet har som formål å bane vei for ny praksis, utvikle tjenesten og nye måter å organisere og koordinere tjenestene på. For deg handler det om at du tar del  i et unikt prosjekt, med gode forutsetninger for å tilegne deg ny kunnskap, nye erfaringer og der du er med å etablere ny praksis i et fagfelt som har nasjonal interesse.

Arbeidsoppgaver:

 

Sammen med medarbeiderne i teamet bidra til tjenesteutvikling for å bygge opp skreddersydde og individuelt tilpassede tjenester til den enkelte bruker.

Delta i tjenesteutvikling ved å bidra til å bygge opp skreddersydde og individuelt tilpassede tjenester der brukermedvirkning står sentralt. Det vil være et bærende prinsipp at boligetablering står sentralt i hele hjelpeprosessen.

Daglig, ambulerende, recovery-orientert oppfølging av brukerne.

Boveiledning og målrettet miljøterapi. 

Bidra til stabilisering av psykisk og fysisk helse, skadereduksjon, tilby meningsfulle aktiviteter/arbeid, og bidra til økt livskvalitet og verdighet.

Dokumentasjon

Legge til rette for godt samarbeid med relevante aktører. Arbeidet vil stille krav til godt og tett samarbeid med store deler av hjelpeapparatet.

Delta i samarbeidsforskning med UiS.

Tjenesteutvikling - Opprette, koordinere og videreutvikle tjenesten og samarbeidet med relevante aktører.

Turnusarbeid, med muligheter for fleksibilitet-  Arbeidstiden må disponeres fleksibelt ut fra brukernes behov og tilgjengelighet.

Fremme et godt samarbeide med kollegaer i teamet for å løse oppdraget.

Stillingen vil være delt 50/50 med oppfølging i bofellesskap av samme brukergruppe kombinert med ambulerende oppfølging.

Kvalifikasjoner:

Fagbrev innen Helsefag, fortrinnsvis med en relevant videreutdanning.

Lang erfaring fra praktisk arbeid med brukergruppen ROP er en forutsetning.

Forutsetning med sertifikat klasse B.

Språkkrav: God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Dersom annet morsmål enn norsk må det dokumenteres at du har språknivå tilsvarende C1. Dette gjelder ikke søkere med skandinavisk bakgrunn. 

Personlige egenskaper:

Robust - Du tåler påkjenninger og stress. Har god forståelse for menneskelig atferd og har gode mestringsverktøy for å håndtere uforutsette situasjoner.

Utholdende– tåler avvisning og gir ikke opp. Du vet at resultater skapes over tid og at utvikling skjer gjennom motstand.

Fleksibel - Du tilpasser deg endrede situasjoner, krav og nye mennesker. Liker å tenke utenfor boksen for å finne utradisjonelle løsninger på nye problemer. Du disponerer først og fremst tiden din ut fra brukernes behov.

Pliktoppfyllende - du er ansvarlig, tar ansvar, og jobber organisert og målrettet.

Forutsigbar - Du er forutsigbar i møte med andre. Du jobber forebyggende for å unngå eskalering av uønsket atferd. I møte med andre fremstår du stabil, behersket og ydmyk. 

Humør - Du kommer langt med glimt i øyet, godt humør og humor, og en respektfull tone.

God helse og høy tilstedeværelse

Vi tilbyr:

Du vil få tilgang til et stort nettverk med fagpersoner. Tett samarbeid med forskningsmiljøet på UiS. 

Flotte lokaler sentralt i Stavanger

Kurs og videreutdanningsmuligheter.

Mulighet for fast ansettelse for de rette personer.

Stillingskode:

707600 Hjelpepleier / 751706 Omsorgsarbeider / 707603 Helsefagarbeider: lønn kr: 363.700,- - 446.000,-

771900 Helsefagarbeider med videreutdanning/ 771801 Omsorgsarbeider med videreutdanning / Spesialhjelpepleier 771901: Lønn kr. 386.000,- - 467.100,-