Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Miljøarbeider

Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofellesskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg og Hinna.

Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodebasert rammeverk for best mulig ivaretakelse av beboerne for at de skal ha en tjeneste som er mest mulig individuell og tilpasset den enkeltes behov, samt å redusere atferd som utfordrer der hvor det er aktuelt. Målet er at den enkelte skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet.  

Austbø bofellesskap er et bofellesskap som gir tilpassede tjenester til personer innenfor autisme spekteret og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser med ulik grad av utfordrende atferd. 

Bofelleskapet trenger å ansatt nye medarbeider.

Bofellesskapet ligger i fine og landlige naturomgivelser på Hundvåg, kun en kort bil- eller busstur fra Stavanger. Har vil du ha en unik mulighet for en aktiv sommer både ute og inne, bli kjent med nye mennesker og kollegaer, samt faglig og personlig utvikling.

 

Kvalifikasjoner:

Helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør, fagarbeider

Ufaglærte med relevant erfaring kan bli vurdert. 

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2 Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål

Personlige egenskaper:

Du er flink å jobbe i team

Erfaring med brukergruppen

Du er tydelig i din kommunikasjon  

Du har evnen til å tenke helhetsorientert og langsiktig

Du må være fleksibel og løsningsorientert

Du har evnen til å planlegge og organisere egen tid

Du tar initiativ og ser etter nye muligheter

Du tar ansvar for egen utvikling og bruker erfaring

Du kan motivere og inspirere andre og være en rollemodell 

Du må tåle å stå i vind.

Du har evnen til å reflektere, og verdsetter etisk refleksjon 

Like å være ute

Vi tilbyr:

Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet.

Hjem/jobb/hjem avtalen

Store muligheter for faglig og personlig utvikling for den rette personen.

Lønn etter utdanning og ansiennitet

Arbeidsplasstillegg 16000,- kr pr år.