Ledig stilling

Oslo kommune

Miljøarbeider

Offentlig forvaltning

Blokkaveien 1 E er hjemmet til 6 personer med ulikt bistandsbehov og interesser. Vi søker deg som ser den enkeltes ressurser, som brenner for å tilrettelegge for utvikling og fremme økt livskvalitet. Er du en aktiv person som trives godt i en hektisk hverdag med mange ulike aktiviteter, tror vi at du vil trives godt sammen med oss. Ingen er ferdig utlært, og i Blokkaveien vil du få faglig påfyll og mulighet for personlig utvikling. 
Blokkaveien boliger består av 2 avdelinger, og det er ønskelig å samarbeide og dele erfaringer på tvers av avdelingene. Du vil samarbeide med vernepleiere, miljøterapeuter og miljøarbeidere med ulik erfaringsbakgrunn. Blokkaveien søker etter flere helgestillinger i ulike prosenter. 

Arbeidsoppgaver:

Delta i direkte miljøarbeid, planlegging og gjennomføring av aktiviteter
Yte tjenester etter gjeldende vedtak og tiltaksplan.
Følge til enhver tid gjeldende planer og rutiner på tjenestestedet|
Bidra til et godt arbeidsmiljø                                                                                                                         
Andre oppgaver etter delegasjon
Holde seg til enhver tid oppdatert

Kvalifikasjoner:

Det er ønskelig med:

Erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemning
Kjennskap om målrettet miljøarbeid
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Gode datakunnskaper, gjerne med kjennskap til Gerica og EQS
Vi krever fremleggelse av gyldig politiattest for å kunne tiltre stillingen
Det forventes at følgende e-læringskurs er gjennomført ved ansettelse: Filmen om utviklingshemning https://naku.no/utviklingshemming-%E2%80%93-mennesket-og-diagnosen, "dette må jeg kunne- gode tjenester til mennesker med utviklingshemming" https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=20162 og dokumentasjon i Gerica https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=18709&start=0

Personlige egenskaper:

Er du tydelig, målrettet og handlingsdyktig?
Er du selvstendig og resultatorientert?
Tar du initiativ til utviklingsarbeid?
Er du  faglig sterk og ha gode samarbeidsevner?
Behersker du å arbeide selvstendig og ta avgjørelser innenfor gitte rammer?
Er du en god lagspiller og bidrar til det allerede gode arbeidsmiljøet?

Da kan du være den personen vi søker.

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø med rom for veiledning og etisk refleksjon
Organisering etter BOB
Egen tilknyttet boleder som bidrar til å løfte kvaliteten på tjenestetilbudet
Samarbeid i et tverrfaglig team i boligen med ukentlig møtevirksomhet
Relevante kurs og kompetansehevende tiltak.
Kort avstand til kollektivtransport
Personalrabatt ved SATS
Gode pensjons -, låne - og forsikringsordninger
Lønn etter tariff, lønnsramme 007-06 lønnstrinn 09-21. Turnustillegg kommer i tillegg