• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  10.08.2022
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1346, GJETTUM
  BÆRUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4700886
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Bærum kommune

Miljøarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. Tjenesten er preget av godt lederskap og godt medarbeiderskap. Vi setter alltid brukeren i sentrum, gjennom Recovery og en høy grad av brukermedvirkning.

Høstbo er en av åtte avdelinger innenfor tjenestestedet. Høstbo tilbyr vedtaksbasert helsehjelp til unge voksne opp til 27 år med psykiske lidelser og/eller ruslidelser, andre aldersgrupper kan i særskilte tilfeller også få tilbud om bolig.
Tjenestetilbudet er intensivt over ett år, med mulighet for forlengelse til tre år i enkelte tilfeller.
Vi jobber mot økt selvstendighet og mestring med den enkelte beboer. For å oppnå dette bruker vi blant annet Mentaliseringsbasert miljøterapi. Vi har fokus på aktivitet, og har faste aktiviteter gjennom uken.

Så, er du en person med arbeidserfaring fra feltet, er motivert og engasjert og som har lyst til å jobbe i en avdeling preget av høy faglighet, mye humor og godt arbeidsmiljø, håper vi du søker!

Vi søker personer til:

 • nattevakt 50% stilling
 • helgestilling (dag/kveld) 19% stilling

Spesifiser i søknaden hvilken stilling du søker.

Arbeidsoppgaver:

 • Yte bistand til beboerne i henhold til vedtak i følge Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Bidra til forsvarlig drift med god kvalitet, utføre tjenester og bidra til at driften ved avdelingen er i tråd med vedtatte etiske retningslinjer
 • Planlegge gjennomføre, evaluere og korrigere miljøterapien og dokumentere dette i elektronisk pasientjournal
 • Påse at brukermedvirkning blir ivaretatt overfor boligens beboere
 • Håndtere/administrere medikamenter i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering
 • Gjennomføre egen kompetanseplan

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med helse- og sosialfagutdanning, HPR-nr registreres i CV
 • Studenter i helse- og sosialfag kan også søke
 • Det stilles krav til relevant arbeidserfaring, fra fagfeltet og fra nattarbeid (til nattevaktstillingen)
 • Du har gode norskkunnskaper. Søkere utenfor Skandinavia skal ha bestått Norskprøve B2 skriftlig og muntlig
 • Du har gode data- og dokumentasjonsferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • God fagforståelse med spesiell interesse for fagfeltet psykisk helse og rusavhengighet
 • Evne til å være ydmyk og lydhør overfor deg selv, faget og medmennesker
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet, både individuelt og i team

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • For tiden arbeid hver 4.helg, gjelder begge stillingene
 • Opplæring i Mentaliseringsbasert miljøterapi
 • En kommune med fokus på innovasjon og nytenkning
 • Et tjenesteområde som er visjonært og framtidsrettet
 • Kompetente og engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Kompetanseutviklingsstipend (fast stilling over 40%)

 

Gyldig politiattest iht helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse

 

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  10.08.2022
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1346, GJETTUM
  BÆRUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4700886
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune