Ledig stilling

Stavanger Kommune

Miljøarbeider

Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon avlastning, seksjon bolig og seksjon dagtilbud samt bydekkende veiledningsteam.
Seksjon avlastning består pr i dag av 5 avlastningsboliger, vi gir avlastningstilbud til ca 120 familier i Stavanger kommune. Vårt mål er å gi et stabilt, fleksibelt og tilrettelagt tilbud, som bidrar til god livskvalitet.
Høyebakken avlastningsbolig har 4 plasser. Boligen gir tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven til familier som har hjemmeboende barn og ungdom med særlig tyngende omsorgsoppgaver.
Boligen har PAS som rammeverk og har fokus på fag for å gi brukerne av avlastningstilbudet gode tjenester.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn fortløpende til intervjuArbeidsoppgaver:

  • Arbeide målrettet for at beboer skal oppleve en meningsfull hverdag
  • Tilrettelegge for hver enkelt beboers behov
  • Dokumentere i CosDoc
  • Daglige gjøremål på avdelingen
Kvalifikasjoner:

Helsefagarbeider/Barne- og ungdomsarbeider
Erfaring med brukergruppen kan kompensere for manglende utdanning
Ønskelig med kjennskap til MAP
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du i din søknad dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Gyldig politiattest må fremvises med tiltredelse                                                                                                                                                                                                                              

Personlige egenskaper:

Lojal mot mål og tiltak
Kunne takle uforutsette/akutte situasjoner
Gode samarbeidsevner
Du må være raus og fleksibel, ha godt humør og en "gi og ta" holdning
Menn oppfordres til å søke
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Store muligheter for faglig og personlig utvikling for den rette personen.
"Hjem-Jobb-Hjem" - avtale.
Turnus med dag/aften og arbeid hver 4 helg med 13 timers vakter
Muligheter til å delta i bedriftsidrettslag, kunstforeninger etc. om ønskelig.
Veiledning fra Bydekkende veiledningsteam.
Lønn etter utdanning og ansiennitet.