Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ål Kommune

Miljøarbeidarar/assistentar

Offentlig forvaltning

Avdeling 1 i Miljøterapitenesta gir tenester til heimebuande og tenester til avlastning, dagtilbod og pårørendestøtte. Me har eit økende behov i tjenestene, og trenger derfor fleire ansatte inn i vår avdeling.

Me har følgjande ledige stillingar

 • 80% miljøarbeider fra d.d
 • 50% assistent natt fra d.d

 Arbeidsoppgåver er mellom anna

 • å bistå brukarane i gjennomføring av dagleglivets gjeremål og aktivitetstilbod
 • å arbeide med å tilrettelegge tiltak og utvikle ferdigheiter, samt oppretthalde allereie erverva ferdigheiter hjå brukarane
 • å samarbeide med pårørande og andre samarbeidspartar
 • legemiddelhandtering

 Me søkjer deg som har

 • fortrinnsvis med autorisasjon som helsefagarbeidar. Me oppmodar andre med relevant fagkompetanse eller realkompetanse til å søkje
 • førarkort klasse B
 • gode norsk kunnskapar munnleg og skriftleg

 Det som kjennetegner deg er at du

 • har brukerfokus
 • prioriterer høgt verdiar som respekt, lojalitet og etikk
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • liker å jobbe i team så vel som sjølvstendig
 • kan være i fysisk aktivitet
 • har evne til å ta i mot veiledning 

Me tilbyr

 • fagleg spennande og varierte oppgåver
 • stilling i todelt turnus, dag/aften og arbeid kvar 3.helg
 • moglegheit for en individuell tilpasset turnus gjennom forhandlingsturnus 
 • høve til fagleg utvikling
 • hjelp til å skaffe bustad
 • lønn og arbeidsvilkår i samsvar til lov og avtaleverk, pensjonsordning i KLP

 Søknad og politiattest

 • vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden
 • den som vert tilsett må legge fram politiattest ikkje eldre enn tre månadar
 • intervju og tilsetjing kan skje fortløpande i søknadsperioden
 • kommunen følgjer offentleglova § 25 ved eventuell offentleggjering av søkjarlista

Flytte til Ål?
Drøymer du om å flytte til ei vakker fjellbygd? Ynskjer du deg eit godt kultur- og idrettstilbod, spennande jobbmoglegheiter og eit trygt oppvekstmiljø? Då er du velkomen til Ål!

Flytt til Ål! - Ål kommune

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til stillinga.       

Velkomen som søkjar!