• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Skogsvåg
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4604297
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Øygarden kommune

Miljøarbeidar Kvilande natt 57% fast - MMNF Sone sør

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga:

MMNF sone sør yt tenester til menneske med ulike hjelpebehov som bur i døgnbemanna bufelleskap og eigne bustader knytt til ein base.

Vi har også avlastningbustad for born med særskilde behov.  

Det vert no lyst fast stilling som miljøarbeidar på kvilande natt i  57% stilling. 

 

Arbeidsoppgåver

 • Praktisk bistand og rettleiing til brukarar
 • Målretta miljøarbeid
 • Dokumentasjon i fagsystemet
 • Bidra til utvikling av tenesta og eit godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjonar: 

 • Autorisert helsefagarbeidar, barne- og ungdomsarbeidar. Annan relevant real- /formalkompetanse kan vurderast
 • Kompetanse på tenesteutøving for menneske med komplekse bistandsbehov knytt til utviklingshemming, ulike former for psykiske lidingar og åtferdsproblematikk.
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Sertifikat klasse B

 Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå liknade arbeid
 • Erfaring frå legemiddelhandtering
 • Erfaring frå epilepsi og tvang (kap.9)

Personlege eigenskapar:

 • Du er engasjert og positiv
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Kan jobbe sjølvstendig og er løysningsorientert
 • Du er open for nye utfordringar
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø ved å framme det positive

 Personlege eigenskapar vert særskild vektlagt

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Skogsvåg
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4604297
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune