• Bedrift
  Fjaler kommune
 • Søknadsfrist
  23.07.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6963, DALE I SUNNFJORD
  FJALER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5781958
 • Se her for andre jobber fra Fjaler kommune
Ledig stilling

Fjaler kommune

Miljøarbeidar i skule og miljøteneste 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du bidra til å lage ein trygg arena for unge med særskilte behov, der dei kan føle seg inkludert og ivaretatt, samtidig som dei får meistringsfølelse?
Vi ser etter deg som likar å jobbe med menneske, har fokus på tilrettelegging og brukarmedverknad, og som vert motivert av faglege utfordringar

I denne spanande kombistillinga vil du få moglegheit til å følgje barn og unge på fleire arenaer og vere eit viktig bindeledd mellom skule, heim og miljøtenesta. Du vil kunne bidra til å skape eit heilheitleg opplæringstilbod som er tilpassa den enkelte med fokus på ivaretaking av læringsglede, livsmeistring og livskvalitet. Det er ønskjeleg med erfaring frå målretta miljøarbeid og arbeid med menneskjer med utviklingshemming. Det blir tilbod om fagleg oppfølging og rettleiing.

I denne 100 % faste stillinga jobbar du i turnus med dagvakter/mellomvakter og langvakter fordelt mellom skule, SFO, avlastingsbustad og miljøteneste. Arbeidsstaden din blir i hovudsak i kommunesentert, men det kan og bli aktuelt med oppdrag andre stader i kommunen i arbeidstida. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om stillinga.

Arbeidsoppgåver
 • Utføre tenester i samsvar med vedtak og retningsliner for den enkelte
 • Arbeide for å fremje sjølvstende og meistring hjå tenestemottakar
 • Samhandlar på tvers av tenester: heim, skule og miljøteneste
 • Rettleie og bistå i daglege gjeremål og fritidsaktivitetar
 • Arbeide målretta i høve aktivitetar, gjeremål og sosiale aktivitetar
 • Etiske refleksjonar kring eigen praksis, evaluere tiltak, målsetjingar og tenester
 • Varierte oppgåver på tvers av arenaer: fritid, skule, eigen bustad

Kvalifikasjonar
 • Vernepleiar eller anna høgskuledanning innan helse og sosialfag eller pedagogiske utdanning
 • Fagarbeidarar innan helse og oppvekst og relevant erfaring kan og bli vurdert
 • Førarkort klasse B
 • Gode norsk kunnskapar, både munnleg og skriftleg
 • Den som vert tilsett må legge fram politiattest og godkjend MRSA- og tuberkulintest før tiltreding

Vi vektlegg at personen er egna til stillinga.

Personlege eigenskapar:
 • Løysningsorientert
 • Strukturert. Kunne planlegge og gjennomføre målretta tiltak og aktivitetar
 • Sjølvstendig
 • Ha evne til å ivareta brukarmedverknad og etisk refleksjon
 • Tydeleg, fleksibel og engasjert
 • God til å byggje relasjonar og kontakt med andre

Vi tilbyr

Vi gjer merksam på at søkjarliste med namn, kjønn, alder og noverande stilling i utgangspunktet er offentleg. Dersom det ikkje er særlege grunnar for å unnta offentleggjering, vil søkjaren bli kontakta og få høve til å trekke søknaden sin før søkjarliste blir gjort offentleg

 

 

 

 • Bedrift
  Fjaler kommune
 • Søknadsfrist
  23.07.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6963, DALE I SUNNFJORD
  FJALER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5781958
 • Se her for andre jobber fra Fjaler kommune