• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Lindås
  ALVER
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4322087
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 12.01.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Alver kommune

Miljøarbeidar - 74 % og 100 % fast

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Vi har ledig fast 2x100 % stilling som miljøarbeidar frå snarast. Stillingane er planlagt organisert i langvakter inntil 12,5 timar med arbeid kvar 4. helg. Stillingane er for tida knytt til psykisk helse- og rustenesta.

Vi oppmodar menn til å søkje.

Om psykisk helse og rus

Målgruppa for tenesta er mennesker med psykiske lidingar og psykisk utviklingshemming med behov for tenester og tilsyn gjennom døgnet i eigen bustad. Tenesta har som mål å skape gode og trygge butilhøve og hjelpe enkeltmenneske til å leve mest mogleg sjølvstendige liv ut ifrå ei recoverybasert tenking.

Arbeidsoppgåver

 • Miljøterapi og individuell oppfølging av brukarar i eige bumiljø
 • Relasjonsarbeid med fagleg tilnærming
 • Gjennomføre og legge til rette for naudsynt helsehjelp
 • Samtaler og aktivitet etter vedtak tilpassa den einskilde
 • Bidra til godt bumiljø som medmenneske og fagperson
 • Tverrfagleg samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartar for å skape eit heilskapleg tenestetilbod
 • Delta i kvalitetsutvikling av tenesta, og bidra til at målsettingar vert nådd

Kompetanse

 • Erfaring frå miljøterapeutisk arbeid med målgruppa er ei formon
 • Helsefagarbeidar er ynskjeleg, men ikkje eit krav til stillinga
 • Personleg eigna vil bli vektlagt

Vi ser etter deg som:

 • liker å arbeide med mennesker og har engasjement for målgruppa
 • er trygg i deg sjølv og i møte med andre
 • arbeidar jobbar godt i team og trives i eit fagmiljø
 • er ein motiverande og god kollega
 • jobbar godt sjølvstendig

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Fagutvikling
 • Rettleiing
 • Tilsetjing ihht. avtaleverk
 • Pensjonsordning i KLP
 • Løn etter avtale

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede. 

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00. Rekrutterarar ber aldri om BankID i samband med rekrutteringsprosessen. Som jobbsøkjar må du aldri avgje sånn informasjon i samband med søknadsprosessen. Om du opplever dette, ber vi deg ta kontakt. 

 

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Lindås
  ALVER
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4322087
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 12.01.2022