Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  10.06.2020
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2934100
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Militær Psykiater

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet er lokalisert på Sessvollmoen i Ullensaker.

Ved Forsvarets sanitet / Institutt for militærpsykiatri og stressmestring er det ledig stilling som militær psykiater i gradsnivået major/orlogskaptein. Psykiateren inngår i stressmestringsteam Vestlandet (SMT-VEST). Tjenestested er Haakonsvern/Bergen.

Arbeidsoppgaver
 • Utføre forebyggende, diagnostisk, behandlende og rådgivende militærpsykiatrisk virksomhet ovenfor (tjenestegjørende) personell før, under og etter tjeneste/deltagelse i internasjonale operasjoner
 • Leveranse primært overfor konkret avtalte garnisoner/avdelinger i forsvarets militære organisasjon
 • Militærpsykiatrisk utredning/vurdering med tanke på tjenestedyktighet og tjenesteplassering/ utredning av skader og psykisk helsetilstand, med råd til ledelse og/eller medisinsk ansvarlig lege evt legenemd
 • Gi råd og støtte til ledelse og personellansvarlige om håndtering av helsespørsmål vedrørende psykisk helse og ved personellsaker, og om forebyggende oppfølging av avdelinger
 • Stå på beredskap og være ressursperson ved krise og katastrofer, herunder være rådgiver for ledelse samt støtte for annet innsatspersonell, og være kontaktledd opp mot sivilt psykisk helsevesen
 • Dokumentere/registrere den kliniske innsatsen i de til enhver tid etablerte dokumentasjonssystemene
 • Bidra til styrkeproduksjon og forebyggende helsearbeid med undervisning i relevante militærpsykiatriske temaer
 • Bidra til systematisk innsamling av helsemessige opplysninger for å sikre forsvarlig seleksjon og oppfølging av personell
 • Utvikle egenkompetanse innen fagfeltet

Kvalifikasjoner
 • VA-offisersutdanning. Dersom du ikke har VA-utdanning (10 uker) kan du søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre utdanningen ved første anledning etter tiltredelse i stilling
 • Godkjent autorisasjon som lege i Norge og godkjent turnusarbeid / LiS 1
 • Må ha utdanning på hovedfag/masternivå som Cand.Med.
 • Krav til spesialitet(HPR) : Psykiater (LE)
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (karakter 4 utholdenhet og styrke) for nytilsetting i Forsvaret  og MEDSEL (medisinsk skikket)
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklares for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse (må være norsk statsborger)    
Personlige egenskaper
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, helhetsoversikt, initiativ samt gode samarbeidsevner
Vi tilbyr

Stillingskode 1520 Major/Orlogskaptein (OF3). Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ , ltr 84 - 90, pt kr 906.000 - 1.060.000 brutto per år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse. Det tas forbehold om endelig lønnsfastsetting. 

Stillingen er 37,5 t/uke.

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte sjef IMPS oblt Tore Tveitstul mob 48 03 30 58 el HR maj Pål Vik-Strandli mov 906 46 013.