Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  24.02.2021
 • Sted:
  ØVERBYGD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  ØVERBYGD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3372199
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Militær Lege Skjold

Som lege hos oss vil du bidra ved den militærmedisinske virksomheten i avdelingen. Det er en selvstendig jobb som blant annet innebærer medisinsk utredning og behandling av Forsvarets personell, sanitetsstøtte ved øvelser og ved annen etterspørsel, og seleksjon og annet sakkyndig arbeid ved egen og andre avdelinger. Arbeidet utføres i tråd med sivile- og militære reglement.

Skjold ligger i Målselv kommune  i Øverbygd i Indre Troms. Nærmeste flyplass ligger på Bardufoss, ca 40 kilometer fra Øverbygd. Stedet har mye å by på for deg som liker å være ute i naturen med store muligheter for jakt, fiske og flotte naturopplevelser. Øverbygd med omkringliggende lokalmiljø har et godt utbygd butikk-, skole- og servicenett.

Arbeidsoppgaver
 • Utføre forebyggende og helsefremmende arbeid i Skjold leir, herunder ivareta ansvar for smittevern
 • Administrative oppgaver som medisinskfaglig rådgiver for sjef og befal ved avdelingen
 • Undervise i helsefaglige emner
 • Ivareta medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestua
 • Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement
 • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • Bidra i den militærmedisinske virksomheten ved avdelingen
 • Delta i klinisk virksomhet, herunder utføre medisinske utredninger og behandling av Forsvaretspersonell, samt bidra med sanitetsstøtte ved øvelser etter behov
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege i Norge
 • Gjennomført turnustjeneste
 • Den som tilsettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserkurs for akademisk befal. Søker som mangler GBU  eller offiserkurs kan søke under forutsetning av villighet til å    gjennomføre offiserkurs (for tiden 8 uker) ved første anledning 
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig. Søknaden skrives på norsk
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1 skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i høyrisikoområde), samt gjennomføre og bestå fysisk test krav til 4 i styrke og utholdenhet
 • Den som ansettes må være villig til å ta tilleggsutdanning/kurs dersom arbeidsgiver krever det
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge
 • Vitnemål og attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i ansettelsesprosessen
 • Udokumenterte kvalifikasjoner som fremgår av søknaden vil ikke bli tillagt vekt 

 Det er ønskelig med:

 • 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste
 • Spesialitet i allmennmedisin eller relevant spesialkompetanse
 • Erfaring som militær lege      
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeisevner
 • Nøyaktighet
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • Evne til helhetsoversikt 
Vi tilbyr
 • Stillingen er 100 % med redusert bunden arbeidstid 18 timer per uke, og kommer inn under "Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger i full stilling med redusert bunden arbeidstid"
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Stillingen er tillagt grad kaptein/kapteinløytnant, stillingskode 1519. Stillingen  lønnes som lege etter statens lønnsregulativ i ltr 61-63 pt. kr 545.300 - 566 700 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner.
 • Søkere med gjennomført spesialistutdanning gis grad major, stillingskode 1520 og avlønnes etter statens lønnsregulativ i ltr 65 pt kr 586 500 - brutto pr år
 • Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse