Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  03.02.2021
 • Sted:
  HAMAR
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  HAMAR
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3370063
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Militær lege

 Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS) er en sentral leverandør av HR-tjenester og forvalter personell og vernepliktige i Forsvaret. FPVS tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter for faglig utvikling iet hyggelig arbeidsmiljø. HR-senteret er lokalisert med ledelse og stab på Hamar og med øvrige fagmiljøer i Harstad, Elverum og flere steder regionalt. FPVS er en egen Driftsenhet i Forsvaret (DIF).

 

  Hovedoppgave / Ansvarsområde
  Lede, kvalitetssikre og utføre den medisinske del av klassifisering utenom tjenestegjøring. Saksbehandling av
  legesaker og fastsetting av legebedømmelse. Godkjenne medisinsk personell som skal drive klassifisering. Som en
  del av HR-kompetansesenter levere HR-tjenester i form av saksbehandling, støtte og rådgivning til eksterne,
  Forsvarets ansatte, ledere og HR i avdeling.

Følgende krav må være oppfylt

Norsk klarering H - Hemmelig
Det kreves godkjent autorisasjon som lege i Norge og godkjent LIS1.
Det kreves ett til to års fagtjeneste som lege.
Søkere som ikke har grunnleggende militær utdanning må forplikte seg til senere å gjennomføre dette.
Det kreves bestått fysisk test og skikkethet for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Det er et krav at man er
villig til slik tjeneste.
Følgende krav bør være oppfylt
Erfaring fra militærmedisinsk seleksjon.
En eller flere av følgende spesialiteter i prioritert rekkefølge: allmennmedisin, samfunnsmedisin, psykiatri,
indremedisin eller kirurgi.

Personlige egenskaper
FPVS vil vektlegge gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, evne til å jobbe i team og personlig egnethet,
fleksibel og løsningsorienert.
Vi tilbyr

Stillingskode 1520 Major/Orlogskaptein(OF3) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 66 til 69, for

tiden kr 594.400,- til kr 627.700,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.
For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte seksjonssjef Owe Holter, tlf 40625660.

 

Full stilling utgjør 18 timers uke. Redusert bunden arbeidstid (RBA-avtale).