Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  03.02.2021
 • Sted:
  BARDUFOSS
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  BARDUFOSS
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3372203
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Militær flylege

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker. 

Ved Forsvarets sanitet / FSANFAG / FMI / Flylegeseksjonen er det ledig militær flylegestilling i gradsnivået kaptein/kapteinløytnant (OF2). Stillingen er 37,5 t per uke. Tiltredelse er 01.08.2021. Tidligere tiltredelse er ønskelig.

Arbeidsoppgaver
 • Tjenestegjøre som flylege for maritim Helikopterving (MHV) på Bardufoss flystasjon 
 • Klinisk virksomhet for flyoperativt personell, herunder gjennomføre regelmessige flymedisinske legeundersøkelser
 • Flymedisinsk rådgiver for flyavdelingssjefene og det flyoperative miljøet
 • Generell flymedisinsk støtte til FMI og overlege flymedisin Nord-Norge
 • Være FMI sin spisskompetanse på maritime helikopteroperasjoner, samt delta i maritime operasjoner (hhv fregatt og kystvakt)

Andre oppgaver vil være å:

 • Deltakelse i flyoperative virksomhet og regelmessig intern undervisning i flymedisinske temaer ved luftforsvarets flygerskole
 • Deltakelse i lokale HMS og flytryggingsarbeid
 • Støtte FMI og øvrige luftvinger ved behov
 • Flymedisinsk støtte ved øvelsesaktivitet og under internasjonale operasjoner
 • Utøve tjeneste som lege, utøve medisinskfaglig rådgiving og saksbehandling 
Kvalifikasjoner

Følgende kvalifikasjoner må være oppfylt:

 • Godkjent autorisasjon som lege i Norge og godkjent turnus / LIS 1
 • Utdanning på hovedfag/masternivå som Cand. Med.
 • 1-2 års relevant tjenesteerfaring
 • Rekvisisjonsrett (HPR): Full rekvisisjonsrett
 • Godkjent LIS1 (LE)
 • Helsepersonell (HPR): Lege (LE) Autorisasjon
 • At du tilfredsstiller fysiske krav for stillingen (karakter 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (karakter 4), samt kravet om MEDSEL (medisinsk skikkethet)
 • Sikkerhetsklarerering for Hemmelig (H) / Nato Secret (NS) før tiltredelse og norsk statsborgerskap
 • Søkere som ikke har VA kurs (10 ukers offiserskurs) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse i stilling

Følgende kvalifikasjonskrav bør være oppfylt

 • Erfaring fra flymedisin
 • Relevant spesialitet
 • Tjenesteerfaring som VAB Lege (vernepliktig akademisk befal)
 • Tjenesteerfaring som lege
Personlige egenskaper

Følgende krav til personlige egenskaper vil vektlegges:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Initiativ
 • Gode samarbeidsevner

Merknad
Stillingen er SKMT/SAN (spesielle kategorier militært ansatte/sanitet) og 37,5 t/uke. Tjeneste ved FMI/Blindern, intops, deployeringer og andre avdelinger/skvadroner utenfor tjenestested må påregnes.

 

Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Mulighet for videre utdanning/spesialisering innen arbeidsmedisin

Stillingskode 1519 Kaptein/Rittmester/Kapteinlt (OF2) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 79 - 85, for tiden kr 792.700,- til kr 938.900 pr år. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.


Merknad! Tilsetning i forsvarsgren Luftforsvaret. Vitnemål fra utdanning, attester fra tidligere arbeidsgivere og tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring må vedlegges elektronisk ved søketidspunkt. Det må oppgis referanser. Intervju må påregnes.