Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Migrasjonshelsesykepleier

Offentlig forvaltning

Migrasjonshelsesykepleiere søkes!

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Lillestrøm kommune søker nå flere engasjerte helsesykepleiere til kommunens migrasjonshelseteam.

Er du en løsningsorientert helsesykepleier på jakt etter en spennende og annerledes arbeidsplass, der du vil jobbe tett sammen med engasjerte og faglig sterke kollegaer i et flerfaglig team? Har du interesse for å jobbe med mennesker fra ulike kulturer med utgangspunkt i deres opplevelse av eget liv? Vi styrker migrasjonshelseteamet med to 100% faste helsesykepleierstillinger, og ser etter deg som brenner for dette feltet. 

Migrasjonshelseteamet er organisert under helsestasjon- og skolehelsetjenesten, med avdelingsleder som nærmeste leder. I teamet jobber helsesykepleiere, sykepleier, leger, psykologer og annet helsepersonell med kompetanse og erfaring fra arbeid med migrasjonshelse.

Migrasjonshelseteamet arbeider tett med NAV og alle instanser som gir tjenester til familier, barn og unge. Kommuneoverlegen er også en nær samarbeidspartner. Du blir en del av et aktivt team, som jobber fleksibelt og har fokus på mestring. 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Lillestrøm kommune er en del av kommunalområdet Helsetjenester for barn, unge og familier. Vi har 6 helsestasjoner og det er ca. 850 fødsler per år i kommunen. Vi betjener 31 grunnskoler og 4 videregående skoler. Home-Start Familiekontakten er også organisert under helsestasjon- og skolehelsetjenesten sammen med migrasjonshelseteamet. Det er totalt 78 årsverk i avdelingen, fordelt på 92 ansatte. Nå skal vi bli enda flere!

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som godkjent helsesykepleier med eller uten master 
 • Sykepleiere under videreutdanning til helsesykepleier 
 • Sykepleiere med relevant erfaring og/ eller videreutdanning kan vurderes til midlertidig stilling
 • Tverrfaglig kompetanse/erfaring ønskelig 
 • God kjennskap til IKT som arbeidsverktøy 
 • Erfaring fra bruk av tolk                                                                                       
 • Erfaring med foreldreveiledning, og gjerne kompetanse i foreldreveiledningsprogrammet ICDP                                                                     
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig                                                   
 • Gode muntlig engelskkunnskaper er en fordel.
 • Førerkort

  Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med Lov om helsepersonell m.v.
  (helsepersonelloven) § 20a og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 5-4 (helse- og omsorgstjenesteloven).

  Om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll.

 

Personlige egenskaper:

 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og motivasjon for stillingene
 • Du har erfaring fra arbeid med migrasjonshelse, bruk av tolk og gjerne fra smittevernarbeid                                                                                                 
 • Du liker å jobbe i team og tåler en hektisk arbeidshverdag                                     
 • Du er faglig engasjert, fleksibel og løsningsorientert
 • Du evner å inspirere og motivere, samt er åpen og nysgjerrig på andres innspill 
 • Du har evne til å arbeide målrettet, systematisk og selvstendig
 • Du har gode samarbeidsevner og ser verdien i godt tverrfaglig samarbeid
 • Du er opptatt av barn og unge og deres hverdagsmestring
 • Du har stor interesse og engasjement for tidlig innsats og forebyggende og helsefremmende arbeid


                                                                                                                                                                               

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Kurs og opplæring i migrasjonshelse, smittevernarbeid og foreldreveiledningsprogrammet ICDP
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer i et flerfaglig team med fokus på samarbeid og utvikling                   
 • Et godt og romslig arbeidsmiljø sammen med trivelige arbeidskollegaer
 • Veiledning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Lønnsinnplassering etter hovedtariffavtale eller lønn etter avtale 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste, i samsvar med offentleglova § 25. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlista. Søkere vil bli varslet i forkant dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge