• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  26.06.2021
 • Sted:
  NESTTUN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  NESTTUN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3924199
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Mestringsteamet søker miljøterapeut i 100% stilling

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Psykisk helse Bergen Sør driver i dag tilrettelagte botilbud , aktivitetssentre, oppfølgingstjeneste til hjemmeboende, Mestringsteam og Mo-senter. Vi har i dag ca. 60 årsverk. Psykisk helse Bergen sør kjennetegnes ved et godt arbeidsmiljø. Vi kan tilby et faglig dynamisk arbeidsmiljø og mange spennende utfordringer.
Mestringsteamet ligger under psykisk helse Bergen sør, men er en byomfattende tjeneste. Målgruppen er mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusutfordringer. Mestringsteamet startet som et 3-årig prosjekt, 1 oktober 2020. Teamet har en tverrfaglig sammensetning, fordelt på 6 årsverk. Målet er å jobbe for å utvikle en god felles metodikk for tjenesten med utgangspunkt i en recovery-orientert tilnærming. De viktigste samhandlingspartene er ansatte i psykisk helse i Bergen kommune, boligkontoret, NAV og spesialisthelsetjenesten.

 

Mestringsteamet søker etter 1 miljøterapeut med 3-årig helse- / sosialfaglig eller annen relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå, minimum bachelornivå.

Mestringsteamet bruker en recovery-orientert tilnærming som kan være med å gjøre tjenestebrukere kompetente til å takle hverdagen med å bo i egen bolig. Dette innebærer å kunne mestre å bo selvstendig, og å mestre en eller flere sosiale arenaer, nytt nabolag m.m. Det er også viktig for Mestringsteamet å legge til rette for at tjenestebrukere skal kunne kople seg til meningsfulle aktiviteter som offentlige og frivillige tilbud, og kontakt med ulike organisasjoner. Mestringsteamet skal ha bred kjennskap til kommunens ulike tjenestetilbud for målgruppen, og har som oppgave å kople tjenestebrukere opp mot allerede eksisterende tjenester. Teamet yter praktisk hjelp og bistand til tjenestebrukere som inkluderes i teamet og har både en påkoblende og oppfølgende funksjon. 

Arbeidstid er hovedsakelig dagtid mandag til fredag, men noe ettermiddagsarbeid kan forekomme. 

Arbeidsoppgaver:

Målrettet miljøterapeutisk arbeid.  
Må kunne bistå bruker i praktisk hjelp og bistand, nettverksbygging, aktivitet/jobb, økonomi, boligkjøp og mestring av egen psykisk helse og rusutfordringer. 
Tverrfaglig samarbeid med kollegaer i teamet. 
Samarbeid med pårørende og annet nettverk 
Samarbeid med ulike tjenester i førstelinjen, boligkontor, spesialisthelsetjenesten og NAV m.m. 
Den ansatte må kunne bidra aktivt i utviklingsarbeid, og videreutvikling av tjenesten 
Må kunne dokumentere arbeidet godt, både muntlig og skriftlig, samt må kunne jobbe målrettet med utgangspunkt i tjenestebrukers mål for fremtiden 

Kvalifikasjoner:

3-årig helse- / sosialfaglig eller annen relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå, minimum bachelornivå.  
Det er ønskelig med videreutdanning innen psykisk helsearbeid og rus. 
Arbeidserfaring med brukergruppen vil bli spesielt vektlagt.
Generell god IKT-kompetanse. Ønskelig med kjennskap til aktuelle fag- og administrative systemer.
Norskkunnskaper tilsvarende Bergenstesten. God skriftlig og muntlig formidlingsevne. 
Må inneha førerkort for klasse B (Personbil). 
Krav om politiattest ved tilbud om stilling. 

Personlige egenskaper:

Resultatorientert og beslutningsdyktig.
Gode relasjonelle ferdigheter og evne til å samarbeide, lytte og inspirere. 
Tydelig på forventninger og tilbakemeldinger. 
Løsningsorientert og gode samarbeidsevner.   
Trives med å jobbe i et tverrfaglig team.  
Allsidig arbeidserfaring og interesse for å utgjøre en forskjell for brukergruppen vil bli vektlagt. 
Må ha evne til etisk refleksjon, og må kunne jobbe etter Bergen kommune sine etiske retningslinjer  
Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr:

Lønn etter gjeldende tariffavtale 
God pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring.  
Høyt faglig nivå  
En arbeidsplass som er et inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift  
Fleksibel arbeidstid, men arbeid på ettermiddag og kveld kan påberegnes. 
Varierte arbeidsoppgaver. Høy grad av selvstendighet i arbeidet 

 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  26.06.2021
 • Sted:
  NESTTUN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  NESTTUN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3924199
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune