• Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  01.09.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3191, HORTEN
  HORTEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4715275
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune

Horten kommune

Mestringsteam søker vernepleier/helsefaglig utdanning/sykepleiere i barselvikariat, med mulighet for fast ansettelse

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du opptatt av kvalitet og fagutvikling innenfor kommunale rus og psykiske helsetjenester?
Da er DU den vi søker etter! 

Mestringsteam er ett av tre team i enhet for rus og psykisk helse, og gir tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven for mennesker med moderat/alvorlig rus og/eller psykiske helseutfordringer. Vi er 27 årsverk, der 20 årsverk går turnustjeneste og består av tre tverrfaglige team. Oppfølgingen og behandlingen er recovery orientert, der fokuset på tjenestemottakerens bedringsprosesser gjennom brukermedvirkning og egenmestring står sentralt. Tjenestene består blant annet av å gi helsetjenester og samtaler i hjemmet, eller på kontor, initiere/koordinere og styrke tjenestene rundt brukeren, samt følge opp medikamentell behandling. Vi jobber også med skadereduksjon gjennom ulike risikovurderinger, etterfulgt av forebyggende individuelle tiltak. 

Fagutvikling gjennom innovasjon og medvirkning er viktig for oss. Mestringsteam har flere utviklingsprosjekter som både retter seg mot bruker oppfølging, men også interne prosesser. Som en del av personal gruppen ønsker vi å kunne bruke nettopp din erfaring og kompetanse inn i dette arbeidet. Som ansatt hos oss kan du derfor ta del i, og/eller initiere til prosesser/prosjekter, som skal føre til vekst og utvikling av arbeidsplassen din, og tjenester/behandling  som gis til mennesker med en alvorlig rus og/eller psykisk helseutfordring. 

Kan dette være for noe for deg håper vi å høre fra deg. 

Stillingen som er ledig er ett barselvikariat i 100 %  2- delt turnus. Pt arbeid hver 4 helg, med langvakter frem til 1 september 2023

Arbeidsoppgaver:

Helsetjenester i hjemmet (vedtak og lavterskel psykisk helsehjelp)
Opplæring daglige gjøremål
Legemiddelhåndtering hvis samsvar med profesjon
Endring-/ motivasjonsarbeid
Skadereduksjon og psykoedukasjon
Samarbeid/koordinering med andre tjenester og instanser
Henvisning og oppfølging under institusjonsbehandling

Kvalifikasjoner:

Bachelor i Helse og sosialfag/sykepleier
Det er videre ønskelig med videreutdanning innenfor rus og psykisk helse
Du må ha arbeidserfaring med målgruppen
Førerkort klasse B
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
Gyldig politiattest ihht Helsepersonelloven

Personlige egenskaper:

Interesse og erfaring fra fagfeltet
Evne til å finne fleksible og gode løsninger til det beste for brukerne
Evne til arbeide i team
Evne til å jobbe selvstendig
Avdelingen jobber for å ha en sammensatt personalgruppe  så personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

Bedriftshelsetjeneste
Fri bruk av Horten svømmehall
Rabatt på treningssenter
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Lønn ihht Hovedtariffavtale og ansiennitet  

 • Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  01.09.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3191, HORTEN
  HORTEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4715275
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune