Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  17.08.2020
 • Sted:
  KJELLER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KJELLER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3021799
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Merkantil saksbehandler ved kategori  Petroleum, Oil & Lubricants 

Vi skal nå ansette en merkantil saksbehandler i 100 % stilling ved avdelingen Strategiske anskaffelser. Strategiske anskaffelser har hovedansvar for gjennomføring av anskaffelsesprosessen i Forsvaret, herunder alle driftsanskaffelser, implementering, forvaltning av inngåtte kontrakter og rammeavtaler. I Strategiske anskaffelser jobber vi kategoribasert.

Som merkantil saksbehandler/anskaffelsesleder vil du ha ansvaret for å lede anskaffelsesprosessen fra mottak av oppdrag til kontrakt er signert, herunder gjennomføre behovs- og markedsanalyser, gjennomføre risikovurderinger, ferdigstille anskaffelsesstrategi og konkurransedokumenter, gjennomføre forhandlinger og klargjøre for kontraktsinngåelse. Merkantil saksbehandler skal sikre at innhold, form og metode i anskaffelsesprosessen bidrar til realisering av kategoriens strategiske målsettinger, herunder logistikk-, beredskaps-, kvalitets- og finansielle målsettinger. Det er viktig for oss at du har erfaring og evne til å lede og gjennomføre offentlige anskaffelsesprosesser i tråd med anskaffelses regelverk. Du bør ha interesse av, god forståelse for markedet for drivstoff og kjemikalier. Porteføljen består av avtaler for alle typer drivstoff, olje, smøremidler og kjemikalier

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), har ansvar for innkjøp, etterforsyning og vedlikehold av materiell til Forsvaret.  FLO har i overkant av 1 900 ansatte og gjennomfører anskaffelser for ca. 13 MRD årlig. FLO er en kompetansebedrift og de ansatte er blant annet offiserer, ingeniører, økonomer, jurister, prosjektledere og teknisk personell. FLO har og tilstreber god alders- og kjønnsfordeling 

Tjenestested Kjeller. Det er politisk besluttet at Base Kjeller skal legges ned, og flytting av tjenestested må påregnes.   

Arbeidsoppgaver

Ansvarlig for å lede gjennomføring og koordinering av anskaffelser innen POL området herunder:

 • Gjennomføre markedsundersøkelser (inkludert dialogkonferanser)
 • Utforme anskaffelsesstrategi og risikovurdering for den enkelte anskaffelse
 • Utforme anskaffelsesdokumenter, herunder konkurransegrunnlaget
 • Utarbeide kunngjøring, gjennomføre anskaffelsesprosessen, evaluering av tilbud og forhandlinger
 • Bistå behovshaver i utarbeiding av kravspesifikasjoner tilpasset markedet
 • Besvare klager, innsynsbegjæringer og klargjøre kontrakt for kontraktsinngåelse
 • Kunngjøring av konkurranse resultatet
 • Føre anskaffelsesprotokoll i samsvar med anskaffelsens gjeldende regelverk og intern instruks
 • Bidragsyter i tverrfaglige kategoriteam og utvikling av disse
 • Andre oppgaver i avdelingen kan forekomme
 • Bidra til å utvikle kategorien mot fastsatte mål og ha resultatansvar for egen portefølje
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på masternivå innen relevante fagområder, administrasjon og ledelse, juridiske fag, økonomi og logistikk.  Bachelor pluss 4 års relevant erfaring kan kompensere krav til master nivå
 • For stillingen kreves det minimum to års relevant tjenesteerfaring
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret

  Ønskede kvalifikasjoner:
 • Erfaring fra prosjekt ledelse eller prosjektstyring
 • Erfaring med offentlig regelverk og anskaffelser
 • Erfaring med bruk av MS Project, innkjøpsrelevante IKT-verktøy (blant annet KGV-verktøy, Mercell)
Personlige egenskaper

Vi søker etter en initiativrik, faglig dyktig medarbeider med gode samarbeidsevner, dette innebærer:

 • Ansvarlig - nøyaktig, serviceinnstilt, resultatorientert og selvstendig
 • Handlekraftig - tar initiativ, leder og gjennomfører oppgavene
 • Analytisk - helhetsorientert og problemløser
 • Endringsvillig - evner å ta på seg nye oppgaver
 • Teamorientert med gode kommunikasjonsevner

  Vi vil legge vekt på erfaring fra det å jobbe i team. Det er meget viktig at vedkommende som skal fylle stillingen evner å samarbeide godt med sine naturlige partnere i kategoriteamet og tverrfaglige miljøer
Vi tilbyr
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. tilbud om trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Rådgiver kode SKO 1434, lønnstrinn 60 - 70, 532 300 – 640 200 brutto per år
 • Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse