Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Medisinstudent med lisens

Offentlig forvaltning

Regional sikkerhetsseksjon Helse Sør-Øst (RSA) er en høyspesialisert tjeneste med regional funksjon for Helse Sør-Øst. Seksjonen består av Fengselspsykiatrisk poliklinikk  samt tre døgnenheter og Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern.
RSA har ledig sommervikariat for medisinstudent med lisens ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk i perioden fra og med juni til medio august 2023. Poliklinikken er lokalisert i Oslo Fengsel på Grønland.

Fengselspsykiatrisk poliklinikk sørger for psykisk helsevern for innsatte ved Bredtveit fengsel, Oslo fengsel og Ungdomsenhet Øst. Poliklinikken har også ansvaret for øyeblikkelig hjelp tilbud ved Oslo politiarrest. Poliklinikken har stillinger for enhetsleder, fem psykologer/psykologspesialister, en overlege, en lege i spesialisering, to fagkonsulenter/ miljøterapeuter og en administrasjonskonsulent.  Den kliniske virksomheten er variert da det er forhøyet forekomst av psykose, affektive lidelser og personlighetsproblematikk i innsattpopulasjonen. 

Det søkes etter medisinstudent med lisens som har interesse for fagfeltet psykiatri.

Fengselspsykiatrisk poliklinikk har et godt og faglig inspirerende arbeidsmiljø. Gode samarbeidsrelasjoner til politi og påtalemyndigheten, kriminalomsorgen og bydelshelsetjenestene. I tillegg til interne faglige møter er det et nært samarbeid med enhetene ved Regional sikkerhetsseksjon på Dikemark og Kompetansesenteret for sikkerhets-, rett- og fengselspsykiatri.

Noe reisevirksomhet må påberegnes.

Nærmere opplysninger ved enhetsleder, psykologspesialist Thale Kristine Bostad på tlf. 23 30 19 33.

Kun søkere gjennom webcruiter vil bli tatt i betraktning. 

Arbeidsoppgaver:

 • I tillegg til å ha ansvar for egne pasienter, vil medisinstudenten bistå psykologene med vurdering av medikasjon og ev. somatiske problemstillinger. I tillegg kommer avklaring av spørsmål rundt psykose, innleggelsesbehov, volds- og selvmordsrisiko. Medisinstudenten vil til enhver tid ha legespesialist å rådføre seg med.
 • Medisinstudenten vil for øvrig ha ansvaret for de til enhver tid løpende funksjoner/arbeidsoppgaver som pålegges og/eller naturlig kan knyttes til vedkommendes kompetanseområde. 

  Kvalifikasjoner:

  • Studentlisens som lege
  • God skriftlig fremstillingsevne
  • Det kreves ren vandel

  Personlige egenskaper

  • Har godt humør og gode samarbeidsevner
  • Er ansvarlig og rolig med interesse for komplekse problemstillinger
  • Har evne til selvrefleksjon og ydmykhet i møte med pasienter og de tilhørende arbeidsoppgaver

  Vi tilbyr:

  • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
  • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
  • Medisinstudenten vil motta opplæring og veiledning

  Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.