Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Medisinsk-teknisk ingeniør

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

Medisinsk teknologisk avdeling er Norges største medisinsk-teknologiske sykehusmiljø med i underkant av 120 ansatte. Kjernevirksomheten er anskaffelse, installasjon, forvaltning, drift og vedlikehold av medisinsk-teknisk utstyr (MTU). Vi har avdelinger for Forskning og utvikling, MTU-IKT Service, Strategi og anskaffelse, og en egen prosjektavdeling for Nye OUS. Samarbeidet mellom disse avdelingene er tett og gir mange varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Enheten forvalter ca. 39.000 MTU til en verdi av ca. 3,9 milliarder kroner.

Det er nå ledig stilling i avdeling MTU-IKT Service innen fagområdet laboratoriemedisin. Stillingen er lokalisert til Ullevål sykehus, men vi jobber på tvers av alle lokasjoner i OUS. Det vil derfor tidvis være aktuelt med arbeid på alternative lokasjoner.

Erfaring fra fagområdet er ønskelig. Ved en eventuell internasettelse kan det åpne seg en mulighet for vikariat ut 2022 med mulighet for forlengelse.

Våre medarbeidere er nøyaktige og ansvarsfulle, og har pasientens beste i tankene.

Søknader og eventuell ansettelse vil behandles fortløpende.

Du kan møte noen av våre ingeniører her: https://youtu.be/8rWSMig12W0

Ved en eventuell internansettelse vil det kunne åpne seg en mulighet for vikariat fra medio april 2023 og ut året, med mulighet for forlengelse.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, utføre og dokumentere vedlikehold og reparasjoner på medisinsk-teknisk utstyr
 • Fagressurs innenfor eget ansvarsområde
 • Bistand ved forhandling av serviceavtaler
 • Bistand i tilknytning til anskaffelsesprosessen for medisinsk-teknisk utstyr og opplæring av utstyrsbrukere
 • Være rådgiver ovenfor servicesjef
 • Samarbeid med avdelingens øvrige faggrupper og seksjoner
 • Arbeid på tvers av lokasjoner vil forekomme 

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis utdanning fra ingeniørhøgskole innen medisinsk teknikk, IKT, elektronikk eller tilsvarende
 • Alternativ utdanning vil vurderes dersom søker har relevant praksis
 • Realkompetanse kan erstatte formalkompetanse
 • Gode IKT-kunnskaper vil være en fordel
 • Det er ønskelig med samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for selvstendig reparasjon av elektromedisinsk utstyr
 • Arbeidserfaring knyttet til MTU vil være en fordel
 • Nyutdannede oppfordres til å søke

Personlige egenskaper:

 • Evne til systematisk og selvstendig arbeid
 • Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer og utstyrsbrukere
 • Evne til å takle stressituasjoner
 • Positiv og løsningsorientert
 • Bidra til et godt og positivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Utfordrende, variert og meningsfullt arbeid
 • 37,5 t arbeidsuke
 • Faglig og personlig utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Personalbarnehage
 • Medlemsskap i pensjonskasse, 2 % pensjonstrekk
 • Lønn etter avtale