Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Medisinsk fysiker

Offentlig forvaltning

Senter for Kreftbehandling (SFK) holder til i moderne og trivelige lokaler på Sørlandet sykehus HF (SSHF) i Kristiansand. Avdelingen har ca 110 ansatte. SFK består av en poliklinikk for medikamentell kreftbehandling og blodsykdommer, en stråleterapienhet, en forskningsenhet og Lindrende enhet (sengepost og ambulerende team). SFK har et bredt behandlingsrepertoar innen kreftbehandling som dekker ca. 95 % av alle indikasjonsområder for ikke-kirurgisk behandling til voksne pasienter.

Det er et ledig vikariat i 100 % st. som medisinsk fysiker i stråleterapi på Senter for kreftbehandling ved Sørlandet sykehus HF (SSHF), Kristiansand. Stillingen har 1 års varighet med mulighet for forlengelse. Ønsket oppstart snarest mulig.

Stråleterapien ved SSHF er en del av Senter for kreftbehandling, og har 2  lineærakseleratorer, en CT og avansert planleggingsutstyr.

Stråleterapiarbeidet er utpreget teamarbeid, med tett samarbeid mellom onkologer, medisinske fysikere og stråleterapeuter.

Vi har et dynamisk fagmiljø med helsepersonell fra inn- og utland.

Kun søkere som søker elektronisk vil bli vurdert.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må ha mastergrad i fysikk (Cand.Scient, M.Sc., Siv.ing) med hovedvekt på strålingsfysikk eller biofysikk
 • Arbeidserfaring innen stråleterapi er ønskelig, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • God IKT-forståelse og erfaring i programmering er ønskelig
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Er selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Bidra positivt til et godt faglig og sosialt miljø

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Høyt faglig nivå
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring vil bli gitt
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivs- og ulykkesforsikring / fritidsulykke forsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift