Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Medisinsk divisjon søker etter leger som ønsker å spesialisere seg i indremedisin

Offentlig forvaltning

Vi har ledige 6 og 12 mnd-vikariater for lege i spesialisering.


Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med mange muligheter. Vi har høy pasienttilstrømning og vi kan tilby stor variasjon i vår populasjon. Vi har også et bredt spekter av behandlinger som tilbys. Vi har Norges største akuttmottak og hos oss kan man gjennomføre fullt spesialiseringsløp i flere fag.
 
Vi ønsker oss et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Alle søkere må søke elektronisk. Søknader blir vurdert forløpende og aktuelle søkere kan bli kontaktet for intervju før søknadsfristens utløp. 

Arbeidsoppgaver:

 • Spesialistutdanningen innebærer rotasjon etter egen plan for å sikre god progresjon og gjennomføring av obligatoriske spesialistkrav
 • Stillingen inngår i vaktordning
 • Utdanningen ivaretas gjennom veiledning og obligatorisk interne og eksterne kurs. Hver lege som deltar i spesialistutdanning får tildelt en egen veileder og en egen utdanningsplan for å sikre progresjon. Det tilstrebes at spesialistutdannelsen gjennomføres på normert tid
 • Arbeidssted under spesialistutdannelsen og i etterkant som legespesialist er for tiden i Medisinsk divisjon. Arbeidssted kan imidlertid endres dersom arbeidsgiver har nødvendig behov for dette, eller dersom dette følger av utdanningsavtalen. Som ferdig spesialist må den ansatte påregne arbeid ved Ski sykehus
 • Du må påregne selv å veilede og undervise annet helsepersonell
 • Som ferdig legespesialist vil du utføre oppgaver du er kvalifisert for og som helseforetaket har behov for å få utført

Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Søker må ha gjennomført skandinavisk turnustjeneste/LIS 1
 • Relevant yrkeserfaring vektlegges
 • Gjerne interesse for, og erfaring med forskning

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil vektlegges
 • Evne og vilje til samarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gjerne erfaring fra forskning

Vi tilbyr:

 • Stort pasientvolum
 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø
 • Internundervisning og veiledning
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei til Oslo og Lillestrøm
 • Mulighet for barnehageplass og bolig
 • Gode velferdstilbud og et bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud