Medarbeider til Seksjon Tidlig inn- psykisk helse- 1-årig engasjement

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Tidlig inn er et lavterskeltilbud i avdeling Psykisk helse og avhengighet. Vi holder til i Vektergården på Sørumsand med god togforbindelse til Lillestrøm/Oslo. Seksjonen består av 15 ansatte med ulik fagbakgrunn/kompetanse. Tidlig inn gir et korttidsrettet tilbud til personer over 18 år med milde/moderate psykiske helseutfordringer. Vårt fokus er å jobbe forbyggende og kunne tilby ulike typer mestringskurs/gruppetilbud. Tjenesten gir i dag tilbud på dagtid, men tjenesten kan på sikt bli tillagt noe kveldsarbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Individuelt klinisk arbeid
 • Kartlegging/vurdering av klienter
 • Delta i utvikling og gjennomføring av mestringskurs
 • Delta i inntaksarbeid
 • Samarbeid med interne og eksterne instanser

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse/sosialfaglig høyskole
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid eller annen relevant videreutdanning
 • Særlig relevant arbeidserfaring kan veie opp for kravet om videreutdanning
 • Relevant arbeidserfaring med målgruppen fra kommune og/eller spesialisthelsetjeneste
 • Det er ønskelig med erfaring fra kurs/gruppevirksomhet (KID, angstmestring, stressmestring m.m)
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Beherske digitale verktøy
 • Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en person som:

 • Er initiativrik og vil være med videreutvikle eksisterende tilbud, samt å utvikle nye
 • Verdsetter andre profesjoners kompetanse og deler sin egen
 • Er fleksibel og kan ta i et tak når det trengs
 • Har evne til selvstendig, strukturert og målrettet arbeid
 • Har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Har evne til etisk refleksjon
 • Har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Er kreativ og finner smarte strategier i samarbeid med klienter, kollegaer og samarbeidspartnere

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse og god kollegial støtte
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • God pensjons-og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag