Detaljer


Medarbeider støy og luftkvalitet

Trøndelag fylkeskommune har overtatt ansvaret for fylkesvegene i Trøndelag, og en ny vegavdeling er etablert med ca. 170 medarbeidere fordelt på 5 seksjoner. 
Avdelinga har ansvar for investering, drift, vedlikehold og forvaltning av vegnettet. 

Seksjon Vegforvaltning ivaretar forvaltningsoppgavene, som inkluderer trafikksikkerhet, saksbehandling iht. vegloven, geodata og miljø, herunder støy og luftkvalitet.

Vi ønsker å styrke vår kompetanse på støy og luftkvalitet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet med støy og luftkvalitet er et stort ansvar og skal ivareta mange interessenter. Oppgavene skal løses iht gjeldende lovverk, og med blikk for både miljø, trafikksikkerhet og drift og vedlikehold. Samtidig skal de som er berørt av støy og støv ivaretas på best mulig måte innenfor fylkeskommunens økonomiske rammer. Dette krever at våre medarbeidere er strukturert og kan prioritere, evner å finne gode løsninger, og skaper god dialog med ulike samarbeidspartnere.

Oppgavene innebærer:

 • Strategisk kartlegging og utarbeidelse av handlingsplaner basert på forurensingsforskriften
 • Gjennomføre beregninger og målinger på støv og støy, og anbefale tiltak
 • Oppfølging av beregningsprogrammer
 • Sørge for gjennomføring av tiltak, inkludert å innhente konsulentbistand
 • Faglig støtte for andre seksjoner/avdelinger, herunder gi faglig støtte i planprosjekter og besvare henvendelser fra eksterne

Noe reisevirksomhet må påregnes. Arbeidssted for stillingen er Steinkjer eller Trondheim

Kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som har:

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Relevant arbeidserfaring innenfor fagfeltene støy og luftforurensing
 • God kjennskap til forurensingsforskriften
Personlige egenskaper

Av personlige egenskaper legger vi vekt på at du er initiativrik, selvstendig og faglig engasjert.

 • Du jobber strukturert og evner å realisere små og store oppdrag
 • Du er løsningsorientert og setter deg raskt inn i nye problemstillinger
 • Du fremmer samarbeid og god dialog både internt og eksternt
 • Du bidrar til godt samhold på seksjonen og avdelinga
 • Du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Vi tilbyr

Som ansatt i Trøndelag fylkeskommune blir du en del av et engasjert og sterkt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til fylkeskommunale tilsettingsvilkår. Medarbeiderne våre skal ha god balanse mellom arbeid og fritid. Vi tilbyr gunstige arbeidstidsordninger med fleksitid og avspasering, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning.

Stillingskode fastsettes i ansettelsesprosessen.